Hořčík může být prospěšný pro lidi s vysokým krevním tlakem

Hořčík může být prospěšný pro lidi s vysokým krevním tlakem

Publikováno: 20.05.2009

Zobrazení: 55

Hořčík může snižovat krevní tlak u lidí s hypertenzí, na druhé straně však nemá vliv na krevní tlak u lidí s normálním krevním tlakem.

Této dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie se zúčastnilo 155 lidí. Osoby, které měly průměrný Body mass index 23 kg/m2, byli náhodně rozděleni do skupiny dostávající 300 mg čistého hořčíku ve formě oxidu hořečnatého nebo do skupiny dostávající placebo po dobu 12 týdnů.

Na konci studie nebyly zjištěny výrazné rozdíly mezi skupinou dostávající hořčík a skupinou dostávající placebo. Když se však výzkumníci podívali speciálně na lidi s hypertenzí, tak zjistili, že ve skupině užívající hořčík došlo k významnému poklesu systolického a diastolického tlaku.

Vÿsoký krevní tlak (hypertenze), definován jako systolický a diastolický tlak vyšší než 140/90 mmHg, je hlavní rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění - onemocnění, které zapříčiňuje téměř 50 % úmrtí v Evropě.

Hořčík a diabetes

Meta analýza prospektivních kohortových studií provedená výzkumníky ve Stokholmském Karolisnka Institutu uvedla, že  zvýšení příjmu hořčíku o 100 mg snižuje riziko rozvoje diabetu 2 typu o 15 %.

Zdroj:
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.numecd.2009.01.002

"Effects of oral magnesium supplementation on insulin sensitivity and blood pressure in normo-magnesemic nondiabetic overweight Korean adults"

Authoři: S. Vee, H.K. Park, S.P. Son, C.W. Lee, I.J. Kim, H.J. Kim&

Nízká koncentrace hořčíku může zvýšit riziko mrtvice
10.12.2009

Nízká koncentrace hořčíku může zvýšit riziko mrtvice

Nízká hladina hořčíku může zvýšit riziko mrtvice o 25 %.

Přečtěte si více
Zobrazení: 147
Sportujete? Nezapomínejte tělu doplnit hořčík!
29.02.2024

Sportujete? Nezapomínejte tělu doplnit hořčík!

Nejen vrcholoví sportovci, ale i ti rekreační, by neměli zapomínat na dostatečný příjem minerálních látek, které podpoří nejen sportovní výkon, ale také regeneraci organismu po něm. Jednou z nejdůležitějších minerálních látek, které organismus před i po náročných výkonech ocení, je hořčík!

Přečtěte si více
Zobrazení: 513
Hořčík snižuje riziko náhlého srdečního selhání u žen
08.12.2010

Hořčík snižuje riziko náhlého srdečního selhání u žen

Zvýšený příjem potravin bohatých na hořčík je spojen se snížením rizika náhlé srdeční smrti.

Přečtěte si více
Zobrazení: 335