Vitaminy

Vitaminy

Publikováno: 05.06.2016

Zobrazení: 51

Vitaminy jsou nízkomolekulární látky, které si tělo povětšinou nedokáže samo vyrobit a potřebuje je přijímat. Jejich přítomnost je nezbytná, protože katalyzují mnoho biochemických reakcí v našem těle.

Některé vitamíny zase tvoří oxidačně redukční systémy, tzn. že mimo jiné redukují negativní účinky zevních faktorů. Rozeznáváme 13 základních typů vitaminů a dělíme je na vitaminy rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích.

Vitaminy rozpustné v tucích:

Tyto vitaminy jsou při zpracování a skladování mnohem stabilnější. Jejich přebytek v těle může být toxický.

Vitaminy rozpustné ve vodě:

Pravidelný příjem denní dávky je u vitaminů rozpustných ve vodě nutnější, než u vitaminů rozpustných v tucích. Při zpracování a skladování jsou méně stabilní.

Rozlišuje se dva typy deficitu vitaminů: avitaminóza, tedy naprostý nedostatek určitého vitaminu a hypovitaminóza, částečný nedostatek určitého vitaminu. 

  • Avitaminóza se vyskytuje velmi ojediněle, příkladem může být onemocnění beri-beri, pelagra nebo kurděje.
     
  • Hypovitaminóza je mnohem běžnější stav, který postihuje především alkoholiky, osoby s poruchou trávicího traktu, při extrémních dietách a se sníženým či omezeným příjmem stravy. U vitaminů rozpustných v tucích je hlavním nositelem tuk, proto snížení tuků ve stravě vyžaduje dodávání těchto vitaminů jinými zdroji.

Existují také antivitaminy, látky ať už přirozené nebo syntetické, které ruší či potlačují funkci nebo absorpci vitaminů.

Vitamin B12
19.05.2016

Vitamin B12

Vitamin B12 neboli kobalamin je rozpustný ve vodě a ovládá tvorbu i likvidaci červených krvinek, tudíž také ovlivňuje chudokrevnost. Účastní se při trávení tuků, sacharidů a bílkovin.

Přečtěte si více
Zobrazení: 119
Vitamin C
16.05.2016

Vitamin C

Vitamin C neboli kyselina askorbová je důležitým ve vodě rozpustným vitaminem a živinou. Je citlivý na teplo a zejména na oxidaci. Působí jako antioxidant.

Přečtěte si více
Zobrazení: 344
Vitamin D
02.06.2016

Vitamin D

Vitamin D je souhrnný název pro skupinu steroidních hormonálních prekurzorů označovaných jako kalciferoly. Vitamin D se do těla dostává v závislosti na zeměpisné šířce a pobytu člověka na slunci až z 80 procent přes přímé sluneční záření, zbytek je přijímám z potravy.

Přečtěte si více
Zobrazení: 584