Vitaminy skupiny B mohou předcházet slepotě žen

Vitaminy skupiny B mohou předcházet slepotě žen

Publikováno: 03.04.2009

Zobrazení: 44

Nová studie potvrdila, že kombinace kyseliny listové, vitaminů B6 a B12 může snižovat riziko věkem podmíněné makulární degenerace u žen o 34 %.

Dle randomisované, dvojitě zaslepené klinické studie, které se zúčastnilo 5 442 žen ve věku od 40 let, vede podávání kombinovaného doplňku obsahujicího vitaminy skupiny B ke 41 % snížení vizuálně závažné věkem podmíněné makulární degenerace (AMD).

Věkem podmíněná makulární degenerace (AMD) je degenerativní onemocnění sítnice, které způsobuje ztrátu centrálního vidění a zanechává pouze periférní vidění. 

Tato studie byla postavena na závěrech předchozích studií, které udávaly vzájemný vztah mezi AMD a hladinou homocysteinu v krvi, spojovanou s dysfunkcí vnitřní epitelové vrstvy cév. K tomu bylo ještě přidáno sledování, že suplementace vitaminy B6, B12 a kyselinou listovou může snižovat hladinu homocysteinu v krvi a tím zvrátit tuto dysfunkci cév.

vitamin B6  Kyselina listová  vitamin B12

Studie se zúčastnily ženy s onemocněním srdce nebo ženy s alespoň 3 rizikovými faktory onemocnění. U 96 % těchto žen nebyla na počátku studie zjištěná makulární degenerace . Ženy byly náhodně rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina dostávala placebo a druhá skupina kombinaci kyseliny listové (2,5 mg/d), vitaminu B6 (50 mg/d) a vitaminu B12(1 mg/d).

Za 7,3 let intervence a následného sledování výzkumníci zaznamenali 137 nových případů AMD, ze kterých bylo 70 vizuálně závažných. Doplňování kombinace vitaminu skupiny B bylo spojeno se 34% snížením rizika AMD a se 41 procentním snížením rizika vizuálně závažné věkem podmíněné makulární degenerace.

Zdroj:
Archives in Internal Medicine
2009, Volume 169, Issue 4, Pages 335 - 341
"Folic acid, Pyridoxine and Cyanocobalamin Combination Treatment and Age-Related macular Degeneration in Women: The Women's  Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study"
Authors: W.G.Christen, R.J. Glynn, E.Y. Chew, C.M. Albert, J.E. Manson

Šerosleposti jde předcházet vhodnou stravou
27.01.2018

Šerosleposti jde předcházet vhodnou stravou

Máte problémy s viděním za šera? Tyto potíže se obvykle zhoršují během zimních měsíců, kdy je málo přirozeného světla.

Přečtěte si více
Zobrazení: 1220
Vitamin B1 může zlepšit zdraví ledvin diabetiků
12.12.2008

Vitamin B1 může zlepšit zdraví ledvin diabetiků

Podle výsledků nové studie z Anglie a Pákistánu může podávání vysokých dávek vitaminu B1 chránit ledviny před poškozením, jímž je ohrožena třetina diabetiků.

Přečtěte si více
Zobrazení: 160
B-vitaminy a šťastnější senioři
11.06.2010

B-vitaminy a šťastnější senioři

Zvýšený příjem vitaminů B6 a B12 může snižovat riziko rozvoje depresivních symptomů u seniorů.

Přečtěte si více
Zobrazení: 56