WALMARK bude pomáhat prostřednictvím svého fondu

WALMARK bude pomáhat prostřednictvím svého fondu

Publikováno: 15.09.2008

Zobrazení: 0

WALMARK vyhlásil první grantové kolo nově zřízeného fondu pro podporu a rozvoj Třinecka.

WALMARK Fond pro TřineckoWALMARK fond pro Třinecko

Jako jeden z nejvýznamnějších podniků regionu Třinecka, patří Walmark již mnoho let k významným donátorům působícím v tomto regionu, který se angažuje ve veřejně prospěšných projektech. „Uvědomujeme si závazky, které máme vůči společnosti a místu kde podnikáme a kde žijí naši zaměstnanci.“ řekla Kateřina Ondřejková a pokračuje dále: „V letošním roce jsme se rozhodli zřídit WALMARK fond pro Třinecko, jehož 1. grantové kolo právě vyhlašujeme.“ WALMARK bude žadatelům přispívat ve  třech hlavních oblastech, kde chce směřovat svou pomoc:

  • Pomoc potřebným – podpora komunitních sociálních služeb
  • Podpora vzdělávání a volno časových aktivit dětí a mládeže
  • Zdraví a zdravý životní styl

Kdo může žádat o podporu

O příspěvek z WALMARK  fondu pro Třinecko se mohou ucházek neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví. O podporu mohou žádat také organizace příspěvkové. Žádající organizace však musí prokazatelně působit a realizovat svůj projekt na území regionu Třinecka.  Do konce letošního roku rozdělí WALMARK fond pro Třinecko 350.000 Kč. Maximální výše grantu je 40 000 Kč. Tato částka může tvořit u neziskových organizací 100% nákladů na projekt a u organizací příspěvkových pak 50% nákladů na projekt. Jeden žadatel může předložit maximálně jednu žádost. Délka trvání projektu může být maximálně 6 měsíců – od 1. 2. 2009 do 31.7.2009.

Komise doporučí, ale vybírat budou zaměstnanci

Přihlášené projekty posoudí nezávislá hodnotící komise v tomto složení:

  • Věra Palkovská, starostka města Třince
  • Petra Jurásková, redaktorka týdeníku Hutník
  • Táňa Hlavatá, ředitelka pro rozvoj filantropie nadace VIA
  • Mariusz Walach, místopředseda představenstva Walmark, a.s.
  • Kateřina Ondřejková, tisková mluvčí Walmark, a.s.

Hodnotící komise nebude projekty vybírat, ale pouze doporučovat. Závěrečné slovo v rozhodnutí, kam půjdou finanční prostředky z WALMARK  fondu pro Třinecko, budou mít naši zaměstnanci.

Jak bude probíhat výběr

Hodnotící komise vybere z přihlášených žádostí více kvalitních projektů, které doporučí k podpoře zaměstnancům WALMARKU. Ti budou interními komunikačními kanály informováni o náplni jednotlivých projektů a svým hlasováním prostřednictvím intranetu a hlasovacích schránek rozhodnou, které projekty získají podporu WALMARKU (např. zaměstnanci zvolí z 15 projektů vybraných komisí 10, které grant skutečně získají).

Všechny potřebné informace, včetně formulářů najdete na  www.walmark.cz.

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990. V roce 2001 byla firma transformována ze spol. s r.o. na akciovou společnost, která má aktuálně 8 akcionářů, tuzemských fyzických osob. V současnosti má jeden z nejmodernějších farmaceutických závodů v ČR. Je největším výrobcem doplňků stravy ve střední a východní Evropě.  Má dceřiné společnosti v 9 evropských zemích (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko,  Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Francie) a své produkty vyváží do dalších více než 2 desítek zemí světa.

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Mgr. Kateřina Ondřejková
tisková mluvčí

tel.: +420724616501
e-mail: katerina.ondrejkova@walmark.cz

Walmark,a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec