Walmark pomohl ocenit deset nejlepších pečovatelů České republiky

Walmark pomohl ocenit deset nejlepších pečovatelů České republiky

Publikováno: 13.12.2006

Zobrazení: 0

Dne 6.12. se na Novoměstské radnici v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků pátého ročníku Pečovatel/ka roku . Toto společenském setkání se konalo pod záštitou a za přítomnosti ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Generálním partnerem akce byl Walmark, a.s. Ocenění Pečovatel/ka roku vyhlásila letos již popáté Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko křesťanské pomoci v Praze ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby.

Cílem akce je ocenit pečovatelky a pečovatele, kteří se starají o lidi oslabené, dlouhodobě nemocné, postižené úrazem či lidi s celoživotním handicapem.  „Společnost Walmark zaměřuje své donátorské aktivity výhradně na pomoc potřebným, starým, nemocným, nemohoucím či jinak hendikepovaným spoluobčanům,“ uvedl ve svém projevu na akci generální ředitel Tomáš Macura a připomněl, že firma od loňského roku spolupracuje s Diakonií ČCE na projektu SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ VŠEM GENERACÍM, který usiluje o zvýšení prestiže seniorů ve společnosti, rozvíjí aktivity vedoucí k odstranění zažitých stereotypů v pohledu na stáří a otevřeně tato témata komunikuje napříč generacemi. Nejlepší pečovatelky a jeden pečovatel převzali ceny z rukou ministra Nečase, ředitele Tomáše Macury a paní Libuše Roytové z Diakonie ČCE.