WALMARK připravuje expanzi své farmaceutické divize

WALMARK připravuje expanzi své farmaceutické divize

Publikováno: 06.12.2004

Zobrazení: 1

Třinecká společnost WALMARK, a.s., oznámila záměr urychlit expanzi své farmaceutické divize, a to cestou nových akvizic, založení poboček v dalších zemích střední a východní Evropy a rozšířením portfolia vyráběných léků. Zdrojem k financování tohoto rozvojového programu budou prostředky získané z chystaného prodeje části aktiv nápojářské divize firmy nadnárodní potravinářské společnosti Maspex.

Společnost WALMARK, a.s. zaujímá již několik let prostřednictvím své farmaceutické divize vedoucí postavení mezi výrobci vitamínů a ostatních doplňků stravy na českém i slovenském trhu, od letošního roku jí patří první příčka v tomto segmentu také v Rumunsku. Úspěšně se rozvíjejí i její ostatní zahraniční pobočky v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině a rovněž přímý export do dalších více, než deseti států. Firma před několika měsíci zahájila na základě úspěšně zvládnutého schvalovacího procesu také výrobu léků.

Firma WALMARK, a.s. již před několika lety vyhlásila svůj strategický záměr, stát se do roku 2006 největším výrobcem potravinových doplňků v regionu střední a východní Evropy. Stejný cíl sledují i poslední kroky společnosti zaměřené na urychlení expanze farmaceutické divize. Firma připravuje akvizice několika jiných společností z oboru, přičemž ve dvou případech dospěla vzájemná jednání již do pokročilé fáze a předpokládá se, že informace o první z těchto akvizic budou zveřejněny v nejbližších dnech. Vedle toho bude stávající síť pěti zahraničních poboček (Slovensko, Rumunsko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina) v blízké době rozšířena o další dvě země – nejprve Litvu a posléze Bulharsko. Firma se také rozhodla kromě svého nosného oboru – výroby vitamínů a doplňků stravy - urychlit rozšíření portfolia vyráběných léků, které v současné době představuje jediný preparát Septofort, o další léčivé přípravky.

Realizace tohoto rozvojového programu je spojena s finančně náročnými investicemi, jejichž rozměr přesahuje možnosti financování standardní kombinací běžných externích zdrojů a zdrojů generovaných vlastní činností. Z tohoto důvodu se společnost WALMARK, a.s. rozhodla získat dodatečné zdroje odprodejem části aktiv své nápojářské divize, která je vedoucím producentem značkových ovocných šťáv, nektarů a nápojů na českém i slovenském trhu, a to nadnárodní potravinářské společnosti Maspex. Firma Maspex je výrobcem širokého sortimentu potravin s výrobními závody v několika evropských zemích. Díky předchozím akvizicím je Maspex mimo jiné lídrem trhu s ovocnými štávami, nektary a nápoji v Polské republice a také u nás, stejně jako v řadě okolních zemí, je dobře znám značkami Kubík nebo Tymbark.

Součástí aktiv, které budou v rámci transakce převedeny na Maspex, jsou také majetkové účasti v obou dceřiných společnostech firmy WALMARK zajišťující výrobu nápojů – Fontea a.s. ve Veselí nad Lužnicí a WALMARK Nápoje SR, spol. s.r.o. ve slovenském Kamenci pod Vtáčnikom. Firma WALMARK zůstane i do budoucna výrobcem ovocných šťáv v kartónových obalech Tetra Pak, které budou vyráběny v jejím českotěšínském závodě. Od ledna 2005 vznikne nový subjekt s obchodním názvem Maspex – WALMARK, který bude po obchodní stránce zastřešovat prodejní aktivity obou společností v segmentu potravin na českém i slovenském trhu. Vedením této nové obchodní společnosti byl pověřen Ing. Michal Wygrys, ředitel divize potravin WALMARKu. Součástí transakce je také smlouva o dlouhodobé spolupráci, na základě které bude firma WALMARK dodávat společnosti Maspex nápoje v sjednaném množství prostřednictvím její prodejní sítě.

Transakce, jejíž finanční podrobnosti nebudou na základě dohody smluvních stran zveřejněny, ještě podléhá schválení českého i slovenského antimonopolního úřadu.

Podle generálního ředitele společnosti WALMARK a.s. Tomáše Macury nazrál čas k hlubší profilaci budoucího směrování firmy. „Jak výroba nápojů, tak farmaceutická, resp. parafarmaceutická výroba, mají-li být prováděny na špičkové úrovni, jsou spojeny s vysokými investicemi a vyžadují si plné nasazení“, uvedl Macura. „Ve vedení společnosti jsme dospěli k názoru, že úsilí o další extenzivní rozvoj obou oborů, navíc bez významnějších vzájemných synergií, v rámci skupiny WALMARK by bylo tříštěním sil, které by nepřineslo očekávaný efekt. Dali jsme přednost intenzivnější podpoře farmaceutické divize firmy, kde spatřujeme větší prostor pro expanzi i v mezinárodním měřítku. WALMARK sice výrobu nápojů neopouští, omezí se však do budoucna jen na nápoje s vyšší přidanou hodnotou“.

Informace o společnosti Maspex

Společnost Maspex byla založena v polských Wadowicích v roce 1990. První léta její činnosti byla obdobím intenzivního rozvoje a uvádění na trh nových produktů, zejména smetany do kávy Coffeeta, kakaa DecoMorreno, instantních čajů Ekoland, cappuccina a čokolády La Festa. V nabízeném sortimentu se od počátku objevují i výrobky určené pro děti.

V roce 1996 byla odkoupena firma Polska Żywność SA, kde se vyrábí nápoje Kubík, a v roce 1999 se skupina dále rozšiřuje o : Tymbark SA, polského výrobce značkových džusů, nápojů a ovocných výrobků, a dále o firmu Anin Sp. z o.o., výrobce smetany do kávy Cremona a Cappuccino Italiano.

V téže době (1998-1999) zahajují činnost první zahraniční pobočky firmy Maspex: v Maďarsku, České republice a později v Rumunsku a na Slovensku. V roce 2000 Maspex otevírá v Tychách moderní továrnu Ekoland. O dva roky později je založena pobočka v Kaliningradu a v Moskvě.

V roce 2003 Maspex kupuje akcie firmy Lubella SA, lídra na polském trhu těstovin. Ve stejném roce Maspex kupuje 51% akcií společnosti Polski Lek známé jako producenta a distributora vitamínových preparátů a potravinových doplňků, z nichž nejznámějším jsou šumivé vitamíny Plusssz.

V roce 2003 dosáhly tržby skupiny Maspex úrovně cca 10 mld. Kč. Tento výsledek řadí firmu na významné místo mezi potravinářskými společnostmi v středoevropském regionu.