Nízká hladina vitamin D může urychlit stárnutí kostí

Nízká hladina vitamin D může urychlit stárnutí kostí

Publikováno: 28.11.2013

Zobrazení: 0

Nedostatek vitaminu D nemusí pouze snižovat hustotu kostí, ale může rovněž negativně ovlivňovat kvalitu kostí a urychlit jejich stárnutí.

Vědci z Kalifornské univerzity a univerzity v Hamburku zjistili, že nedostatek vitaminu D byl spojen s nižší mineralizací povrchu kosti, stejně tak jako s tím, že kosti se jevily strukturálně starší a křehčí.

Vyvážená hladina vitaminu D v organismu je důležitá pro udržení celistvosti kostí. Téměř 90% starších lidí nebo pacientů, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko má nedostatek vitaminu D. Navíc, s přibývajícím věkem schopnost kůže a ledvin syntetizovat či aktivovat vitamin D klesá. Proto je suplementace vitaminem D dobře zavedenou výchozí terapií pro pacienty s osteoporózou. Kromě prevence osteoporózy a zlomenin kostí podporuje vitamin D i sílu svalů a tím snižuje náchylnost k pádům.

Studie se účastnilo 30 respondentů, z nichž polovina trpěla nedostatkem vitaminu D. Nedostatek vitaminu D byl spojen s horší mineralizací na povrchu kosti, kdežto ve spodních vrstvách byla kost mineralizována mnohem více. Tato data ukazují na strukturální vlastnosti starší a více křehké kosti. Bylo zjištěno, že ostrůvky mineralizované kosti byly obklopeny hranicí tvořenou kolagenem, která nedovolovala to, aby kost mohla být řádně remodelována. Tím, že takto došlo k „odříznutí“ od buněk (osteoklastů), které remodelují kost, tyto ostrůvky mineralizované kosti začaly stárnout, zatímco celková mineralizace kosti klesla z důvodu nedostatku vápníku.

 

Zdroj: Busse, B. et al.: Vitamin D Deficiency Induces Early Signs of Aging in Human Bone, Increasing the Risk of Fracture, 2013; Hofbauer, L.C. et al.: Docenstructing Vitamin D Deficiency, 2013.