Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Publikováno: 25.05.2018

Zobrazení: 39

Obchodní podmínky zásilkového prodeje internetového obchodu Klubzdravi.cz.

 1. DEFINICE POJMŮ

1.1 PRODÁVAJÍCÍ - Prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené Zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Klubu Zdraví (www.klubzdravi.cz)

1.2 KUPUJÍCÍ - fyzická osoba, která kupuje Zboží od Prodávajícího na základě Smlouvy

1.3 SMLOUVA - dohoda mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží Kupujícímu a Kupující se zavazuje uhradit stanovenou kupní cenu Zboží

1.4 ZBOŽÍ - zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (E-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.klubzdravi.cz

1.5 OP – tyto obchodní podmínky 

 

VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: 

 1. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s těmito OP.
 2. Kupující může provádět objednání Zboží bez registrace.
 3. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány v souladu platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím a informace v ní obsažené nejsou veřejně přístupné. Kompletní informace o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí jsou obsaženy v Zásadách ochrany soukromí.
 4. Kupní cena Zboží je vždy uváděna včetně DPH.
 5. Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v E-shopu v sekci Doprava a platba.
 6. Dopravu zdarma obdrží Kupující za splnění podmínek odpovídajícím svému zařazení v rámci věrnostního programu (loyalty program) a minimální výši objednávky.
 7. Při registraci a objednávání je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 8. Kupující provede objednávku okamžikem kliknutí na tlačítko „Závazně odeslat objednávku“.
 9. Smlouva vzniká v okamžiku doručení e-mailu potvrzujícího objednávku.
 10. Kupující, který je spotřebitel, má ze zákona právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu) ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží.
 11. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží činí 3 pracovní dny a) od akceptace objednávky b) ode dne následujícího po dni úhrady kupní ceny, a to pouze u platby kartou nebo převodem.
 12. K dodanému Zboží je vždy přibalena příslušná faktura.
 13. Kupující je povinen ihned při převzetí Zboží prohlédnout neporušenost balení. Porušenou zásilku není Kupující povinen převzít.
 14. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách.
 15. Vybavení a součásti tvořící E-shop (např. fotografie Zboží) jsou chráněny autorským právem.
 16. Prodávající může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo nevyužívá svůj účet déle než 2 roky.
 17. Prodávajícím je společnost WALMARK, a.s.
 18. Provozovatelem E-shopu je společnost WALMARK, a.s.

 

se sídlem v:

WALMARK, a.s.

a adresou pro doručování:

Zákaznický servis WALMARK, a.s.