Walmarku se daří hlavně v zahraničí

Walmarku se daří hlavně v zahraničí

Publikováno: 08.01.2009

Zobrazení: 0

Vyplývá to z právě zveřejněných konsolidovaných výsledků hospodaření společnosti za hospodářský rok 2007/08.

Konsolidované tržby celé skupiny podniků WALMARK dosáhly v loňském hospodářském roce (1. 6. 2007 -  31. 5. 2008) 2 684 mil. Kč, a tím o 6 % vyšší úroveň v porovnání se srovnatelným obdobím  předchozího hospodářského roku. Česká mateřská společnost WALMARK, a.s. přitom zrealizovala v uplynulém hospodářském roce tržby ve výši 1 366,4 mil. Kč. V porovnání s předcházejícím hospodářským rokem jde o srovnatelný údaj.

Je tedy zřejmé, že za hlavním zdrojem růstu společnosti stojí především její úspěšné působení na zahraničních trzích, kde firma operuje prostřednictvím vlastních poboček (SK, RO, PL, HU, UA, LT, BG, LV, FR) a aktivit exportního oddělení. Výkonného ředitele WALMARKU Petra Turoně jsme se zeptali, je- li to směr, v němž chtějí i nadále pokračovat? „Ano, důkazem je i založení naší další dceřiné společnosti, tentokrát ve Francii. Počítáme s tím, že naše nejmladší dceřiná společnost naváže na poměrně úspěšné obchodní působení našeho exportního oddělení na francouzském trhu. Francouzský trh pro nás  rozhodně znamená příležitost dalšího růstu.“  

Podle dat renomovaných agentur IMS Health a Cegedim patří  WALMARKU vedoucí pozice  na národních trzích s doplňky stravy v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku. V Maďarsku a v Polsku je WALMARK druhý a v Litvě a Lotyšku pak mezi prvními pěti.

Výkonný ředitel Petr Turoň k tomu uvedl: „WALMARK má s tržním podílem 13,5 % výrazný náskok před dalšími konkurenty a udržuje si pozici lídra českého trhu doplňků stravy. Přiznám se ale, že se nám bohužel nepodařilo zcela naplnit očekávání daná našimi ambiciózními finančními plány. Celý trh OTC  i samotných doplňků stravy byl, především v začátku roku 2008, negativně ovlivněn reformou zdravotnictví, která měla přímý vliv na nižší návštěvnost lékáren. Současně realizace plánů souvisejících s posílením našeho postavení v oblasti léků si vyžádala vyšší potřeby lidských i finančních zdrojů, než jsme očekávali.“, a pokračoval dále: „Ukazuje se, že naše strategie zaměřená především na zahraniční expanzi je správná, a že je tím nejlepším zajištěním pro případ jakýchkoliv konjunkturálních výkyvů na jednotlivých národních trzích.“

Kromě prodeje prostřednictvím vlastních poboček exportuje Walmark své výrobky do více než dvou desítek zemí světa, a to nejenom v Evropě, ale také na Střední a Dálný východ. Nejvýznamnějšími exportními destinacemi se v uplynulém roce staly Estonsko, Ázerbájdžán a Kazachstán. Nově se WALMARKu podařilo navázat obchodní spolupráci v  Jordánsku, Sýrii, Mongolsku a v Kanadě. Export (včetně exportu na pobočky) se v uplynulém roce podílel na tržbách mateřské společnosti téměř 50 %  a meziročně zaznamenal 4 % nárůst. Z pohledu konsolidovaných výsledků celé skupiny WALMARK bylo v hospodářském roce 2007/08 realizováno na zahraničních trzích 65 % celkových tržeb společnosti. Tento údaj potvrzuje postavení společnosti WALMARK jako mezinárodního hráče, který většinu svých tržeb generuje v zahraničí.

Akvizicí společnosti AMINOSTAR s.r.o. (přední český výrobce sportovní výživy a speciálních doplňků stravy pro sportovce) z roku 2006 rozšířil WALMARK svou působnost o nový zajímavý segment trhu – sportovní výživu, který vedle řady synergií se současným portfoliem firmy, má značné perspektivy růstu v tuzemském i mezinárodním měřítku.  Aminostar v rámci uplynulého hospodářského roku dosáhl tržeb 148 mil. Kč. Dobře si vedla i společnost Profitness, která je vlastníkem a provozovatelem sítě specializovaných vitamínových obchodů Vitaland. Tržby Profitnessu dosáhly v reportovaném období 195 mil. Kč a zaznamenaly v meziročním srovnání růst o 5%.

V celé skupině podniků WALMARK pracovalo k 31. 5. 2008 1012 zaměstnanců, což je o 128 zaměstnanců více než ve fiskálním roce 2006/07. Je to nárůst o 14,5 %. Samotná mateřská společnost WALMARK, a.s. měla k 31. 5. 2008  fyzický počet 425 zaměstnanců (k 31. 5. 2007 to bylo 388 zaměstnanců), což představuje meziroční nárůst o 9,5 %. Zadluženost celé skupiny podniků WALMARK k bilanční sumě (cizí zdroje versus aktiva celkem) dosáhla úrovně 49%, přičemž u mateřské společnosti dosáhl tento ukazatel hodnoty 35,5%.

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990. V roce 2001 byla firma transformována ze spol. s r.o. na akciovou společnost, která má aktuálně 8 akcionářů, tuzemských fyzických osob. V současnosti má jeden z nejmodernějších farmaceutických závodů v ČR. Je největším výrobcem doplňků stravy ve střední a východní Evropě.  Má dceřiné společnosti v 9 evropských zemích a své produkty vyváží do více než 2 desítek zemí světa.

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Mgr. Kateřina Ondřejková
tisková mluvčí

tel.: +420724616501
e-mail: katerina.ondrejkova@walmark.cz

Walmark,a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec