Zaměstnanci Walmarku nosili obnošené oblečení

Zaměstnanci Walmarku nosili obnošené oblečení

Publikováno: 11.12.2008

Zobrazení: 0

K dnešnímu dni se ve Walmarku na třech sběrných místech (Třinec- Polní, Třinec – Oldřichovice, a Český Těšín – Nová Tovární) sebralo 57 pytlů s obnošeným šatstvem, záclonami, povlečením a jinými textiliemi. Sbírka, kterou uspořádal Walmark mezi svými zaměstnanci je organizována ve prospěch střediska Kofoedovy školy, Šifonér.

Šifonér (sběrné a výdejní místo použitého textilu) slouží již dva roky občanům Třince a okolí jako místo, kde mohou bezplatně odevzdat použitý textil. Co je náplní Kofoedovy školy jsme se zeptali její ředitelky, paní Petry Kluzové. „Kofoedova škola poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Snaží se jim pomoci objevit, rozšířit a využít vlastní možnosti k řešení nepříznivé sociální situace, v níž se nacházejí, a kterou chtějí změnit. Nepoškozený textil je pak bezplatně nabízen právě lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří spadají do cílové skupiny naší školy.“ 

Jaký byl o sbírku zájem mezi zaměstnanci Walmarku komentuje personální ředitelka Ilona Urbanová: „Předpokládali jsme, že ani domácnosti našich zaměstnanců nemine předvánoční úklid a pravděpodobně si nad hromadami již dávno nenošených věcí položí nerudovskou otázku: „Kam s ní?“ a pokračuje dále, „O Kofoedově škole víme od naší tiskové mluvčí Kateřiny Ondřejkové, která se stará o náš nově zřízený Walmark fond pro Třinecko. Řekli jsme si, že ne každý může věnovat na charitu peníze, ale pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci je možné i jinak, což dokazuje i naše sbírka“.

Do sbírky se ve Walmarku zapojilo téměř 50 zaměstnanců, kterým se podařilo shromáždit zhruba 300 kg použitého textilu. Tisková mluvčí Kateřina Ondřejková k tomu uvedla: „Jsme rádi, že se k filantropickým aktivitám firmy, jež se řadí k významným dárcům našeho regionu, připojili i naši zaměstnanci a mohli jsme společně pomoci lidem bez zaměstnání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.“

Sebraný textil dopravil Walmark na vlastní náklady do střediska Šifonér, kde bude roztříděn a dále zpracován, právě studenty Kofoedovy školy.

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990. V roce 2001 byla firma transformována ze spol. s r.o. na akciovou společnost, která má aktuálně 8 akcionářů, tuzemských fyzických osob. V současnosti má jeden z nejmodernějších farmaceutických závodů v ČR. Je největším výrobcem doplňků stravy ve střední a východní Evropě.  Má dceřiné společnosti v 9 evropských zemích (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko,  Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Francie) a své produkty vyváží do dalších více než 2 desítek zemí světa.  V rámci svých filantropických aktivit se věnuje pomoci seniorům a rozvoji regionu Třinecka. Nově zřídila nadační fond s názvem Walmark fond pro Třinecko.