Walmarku se daří hlavně v zahraničí

Walmarku se daří hlavně v zahraničí

Publikováno: 21.01.2008

Zobrazení: 0

(21.1.2008 Třinec) Vyplývá to z právě zveřejněných konsolidovaných výsledků hospodaření společnosti za hospodářský rok 2006/07.

Mezinárodní výrobce doplňků stravy a humánních léčiv se sídlem v Třinci zveřejnil své auditované konsolidované výsledky k 31.5.2007. Hospodářský rok 2006/07 (od 1.6.2006 do 31.5.2007) představuje pro WALMARK první standardní 12-ti měsíční účetní období poté, co se v průběhu kalendářního roku 2005 firma rozhodla přejít na režim vykazování výsledků v režimu hospodářského roku. Předchozí, tzv. přechodový hospodářský rok 2005/06, mimořádně pokrýval období 17 měsíců od 1.1.2005 do 31.5.2006.

Konsolidované tržby celé skupiny podniků WALMARK dosáhly v loňském hospodářském roce  2.523 mil. Kč, a tím o 19 % vyšší úroveň v porovnání se srovnatelným obdobím  předchozího hospodářského roku. Česká mateřská společnost WALMARK, a.s. přitom zrealizovala v uplynulém hospodářském roce tržby ve výši 1 360 mil. Kč. V porovnání s předcházejícím hospodářským rokem je to údaj o 5% vyšší při přepočtu na srovnatelnou časovou základnu.

Hlavním zdrojem růstu společnosti byly především příznivé výsledky dosažené na zahraničních trzích, kde firma operuje prostřednictvím vlastních poboček (SK, RO, PL, HU, UA, LT, BG, LV) a aktivit svého exportního oddělení.

Nejvýznamnější meziroční nárůsty prodejů zaznamenal WALMARK na Litvě (o 74%), v Bulharsku (o 58%) a v Rumunsku (o 28%). Shodné meziroční dynamiky blízké 20% dosáhla společnost v Polsku a v Maďarsku, na Slovensku pak šlo o růst jednociferný. Naproti tomu k mírnému poklesu tržeb došlo na domácím českém trhu (o 5%) a  na Ukrajině.

Generální ředitel Tomáš Macura k tomu uvedl: „WALMARK si sice s velkým odstupem udržuje pozici lídra českého trhu doplňků stravy, ale přiznám se, že jsme v tuzemsku očekávali poněkud lepší čísla. Na tento výsledek měly zásadní vliv zpomalení dynamiky celého tuzemského trhu doplňků stravy, absolutní pokles v některých segmentech a také zaznamenaný přesun části spotřebitelů k levným neznačkovým produktům.  Realizovali jsme již řadu opatření, abychom tento trend změnili (restrukturalizace obchodní sítě, posílení podpory prodeje, urychlení vývoje nových produktů). Pokud jde o Ukrajinu, provedli jsme v uplynulém roce výraznou restrukturalizaci naší pobočky spojenou s úplnou výměnou manažerského i obchodního týmu. Očekáváme tak v tomto roce obnovení dynamiky prodejních ukazatelů adekvátně potenciálu ukrajinského trhu. Průběžné výsledky reálnost našich očekávání potvrzují“ a pokračoval dále: „Globálně hodnotíme loňský finanční rok jako úspěšný. Jednoznačně se ukazuje, že naše strategie zaměřená především na zahraniční expanzi je správná a že je tím nejlepším zajištěním pro případ jakýchkoliv konjunkturálních výkyvů na jednotlivých národních trzích.“

Vedle prodeje prostřednictvím vlastních zahraničních poboček  se v loňském hospodářském roce zvýšil i hladký export do ostatních států, a to meziročně o  44 %. V současné době vyváží exportní oddělení do 24 zemí světa, a to nejenom v Evropě, ale také na Střední a Dálný východ.

Podle dat renomovaných agentur IMS Health a Cegedim patří  WALMARKU vedoucí pozice  na národních trzích s doplňky stravy v Česku, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku. V Polsku a Maďarsku patří WALMARKU druhá a v Litvě třetí pozice na trhu. Loni v létě WALMARK oznámil splnění svého strategického cíle z roku 2001 a stal se největším výrobcem doplňků stravy v celém regionu střední a východní Evropy.

Počátkem hospodářského roku 2006/07 byla transakčně vypořádána akvizice společnosti AMINOSTAR s.r.o., která je předním českým výrobcem sportovní výživy a speciálních doplňků stravy pro sportovce. Touto akvizicí rozšířil WALMARK svou působnost o nový zajímavý segment trhu – sportovní výživu, který vedle řady synergií se současným portfoliem firmy, má značné perspektivy růstu v tuzemském i mezinárodním měřítku.  Aminostar se v rámci uplynulého hospodářského roku podílel na konsolidovaných tržbách skupiny WALMARK částkou 103 mil. Kč.

Během hospodářského roku 2006/07 se dále zvýšila finanční stabilita společnosti. Zadluženost celé skupiny podniků WALMARK k bilanční sumě (cizí zdroje versus aktiva celkem) se snížila z 43,5% na 41,7%, přičemž zadluženost mateřské společnosti WALMARK, a.s. klesla za stejné období z 34,7% na 27,2%.

Skupina podniků WALMARK zaměstnávala koncem hospodářského roku 2006/07 celkem 917 zaměstnanců, tj. o 92 více, než o rok dříve. Samotná mateřská společnost WALMARK, a.s. zvýšila v průběhu uplynulého hospodářského roku počet zaměstnanců o 18 na celkových 398.

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990. V roce 2001 byla firma transformována ze spol. s r.o. na akciovou společnost, která má aktuálně 8 akcionářů, tuzemských fyzických osob. V současnosti má jeden z nejmodernějších farmaceutických závodů v ČR. Je největším výrobcem doplňků stravy ve střední a východní Evropě.  Má dceřiné společnosti v 8 evropských zemích a své produkty vyváží do více než 2 desítek zemí světa.

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Mgr. Kateřina Ondřejková
tisková mluvčí

tel.: +420724616501
e-mail: katerina.ondrejkova@walmark.cz

Walmark,a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec