Walmark zveřejnil své pololetní výsledky

Walmark zveřejnil své pololetní výsledky

Publikováno: 15.02.2007

Zobrazení: 0

Třinecká farmaceutická firma Walmark, a.s. zaznamenala v prvním pololetí hospodářského roku další růst svých aktivit.

V souvislosti s dříve uskutečněným přechodem na periodu tzv. hospodářského roku pokrývajícího období od 1.6. do 31.5. následujícího roku zveřejnila společnost Walmark své výsledky za první pololetí aktuálního hospodářského roku 2006/07, tj. za měsíce červen až listopad 2006.

Česká mateřská společnost Walmark, a.s. dosáhla za toto období tržeb za prodej výrobků, zboží a služeb ve výši 761 mil.CZK, což představuje meziroční nárůst oproti srovnatelnému období loňského roku o 11%.

Konsolidované tržby celé skupiny podniků Walmark zahrnující, kromě mateřské společnosti, také výkony společností dceřiných, přesáhly v 1. pololetí hospodářského roku  hodnotu 1 305  mil. Kč a tím o 21%  úroveň dosaženou v  roce předchozím. 

„Dynamika růstu skupiny Walmark odpovídá našim plánovaným záměrům a je tedy reálný předpoklad, že do konce hospodářského roku 2007/08  firma díky rychlému růstu farmaceutické výroby plně nahradí výpadek tržeb způsobený  odprodejem divize nealkoholických nápojů. Ta se ještě v roce 2004 podílela na tržbách firmy celou polovinou“ uvedl generální ředitel společnosti Tomáš Macura.

Nejdůležitějším zdrojem dalšího růstu společnosti zůstává i nadále posilování zahraničně obchodních aktivit a rozšiřování působnosti Walmarku o nové segmenty trhu. Z celkem již osmi národních poboček (CZ, SK, PL, RO, HU, UA, LT a BG) si nejlépe v reportovaném období vedly pobočky v  Rumunsku, Litvě a Bulharsku, které všechny zaznamenaly meziroční nárůst nad 50%. Macura k tomu uvedl: „Walmarku dnes patří vedoucí postavení na trhu doplňků stravy nejenom v České republice a na Slovensku, ale také v Rumunsku a Bulharsku. V Polsku jsme na druhé, v  Maďarsku a v Litvě prozatím na třetí pozici.

Vedle prodeje prostřednictvím vlastních zahraničních poboček  se Walmarku díky novým destinacím zvýšil meziročně o třetinu  i hladký export do ostatních států. V současné době Walmark exportuje do 24 zemí světa, a to nejenom v Evropě, ale také na Středním a Dálném Východě. Walmark tak v současné době realizuje již většinu svých konsolidovaných tržeb na zahraničních trzích.

Pokud jde o rozšiřování působnosti o nové segmenty trhu, Walmark intenzivně pracuje zejména na rozšíření portfolia léků a také na rozvoji segmentu tzv. sportovní výživy. Macura k tomu uvedl: „Jakkoliv bude i nadále těžiště našich aktivit spočívat především ve výrobě a prodeji doplňků stravy, počítáme do budoucna s rostoucím podílem tržeb z prodeje léků.“ Walmark, který má v tuto chvíli na trhu 5 léčivých přípravků (Septofort - proti bolesti v krku, Vitamin E, Trigrip - proti chřipce a nemoci z nachlazení, Emoxen Gel-lokální antirevmatický přípravek a Ambex - pro léčbu kašle),  předpokládá uvedení dalších 3 léků do konce kalendářního roku 2007.

Do segmentu sportovní výživy Walmark razantně vstoupil loňskou akvizicí předního tuzemského výrobce doplňků stravy a výživy pro sportovce trutnovské firmy Aminostar. Nyní se zde soustředí zejména na vybudování nového výrobního areálu umožňujícího navýšení výrobní kapacity při současném zavedení standardů jakosti odpovídající farmaceutické výrobě, na inovaci sortimentu a na rozvoj nových, především exportních, trhů. Firma Aminostar dosáhla v kalendářním roce 2006 dle předběžných údajů meziročního růstu obratu o 26% na 102 mil. Kč.    

Skupina podniků Walmark zaměstnávala k 31.11.2006 902 osob, z toho 418 ve své mateřské společnosti se sídlem v Třinci.

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990 a její aktivity se postupně rozšířily do více oborů. Již několik let firma deklaruje svou strategickou orientaci na oblast farmacie a po prodeji zemědělské divize v roce 2001 a významné části aktiv nápojářské divize v závěru roku 2004, se nyní již plně koncentruje na trh doplňků stravy a léků. V roce  2001 byla firma transformována ze spol. s r.o. na akciovou společnost, která má aktuálně 9 akcionářů, tuzemských fyzických osob.