Nebojme se stáří.

Nebojme se stáří.

Publikováno: 17.01.2007

Zobrazení: 0

Projekt „Společnost přátelská všem generacím“ poukazuje na nejčastější obavy spojené se stářím.

V rámci svého CSR (Corporate Social Responsibility) projektu Společnost přátelská všem generacím odstartovala v těchto dnech společnost Walmark, výrobce doplňků stravy a léků zcela novou  kampaň nazvanou „9 mýtů o stáří“. Současná česká společnost výrazně stárne. Podle údajů Českého statistického úřadu budou osoby starší 60 let tvořit v roce 2035 třetinu české populace, proti dnešním asi 17%. Sociologické průzkumy signalizují, že stáří je opředeno řadou nepravdivých názorových stereotypů a falešných představ.

Osoby starší 60 let budou v roce 2035 tvořit třetinu české populace, proti dnešním asi 17%. Sociologické průzkumy signalizují, že stáří je opředeno řadou nepravdivých názorových stereotypů a falešných představ.

„Projekt „9 mýtů o stáří“ jsme inicializovali proto, že kvalitu života seniorů v České republice ovlivňuje celá řada předsudků spojených se stářím a stárnutím. Často mají podobu přímé diskriminace na základě věku – ageismu. Vedle přímého dopadu na život seniorů ovlivňují také názor ostatních generací. Mají vliv na ochotu začlenit nezvratný proces stárnutí do životních plánů mladších generací a převzít zodpovědnost za vlastní život a zdraví“ uvedla tisková mluvčí Walmarku Kateřina Ondřejková.

Informace jsou rozhodujícím hybatelem dnešního moderního světa. Ovlivňují proto i náš pohled na  stáří. Čím více informací člověk má, tím snáze se rozhoduje a přijímá za svá rozhodnutí odpovědnost. Ochota začlenit stáří do osobních životních plánů je též přímo úměrná množství informací, nebo předsudků, které má jedinec k dispozici. Své síly proto v rámci projektu SPVG spojili přední český gerontolog MUDr. Zdeněk Kalvach, socioložky Renata Sedláková a Lucie Vidovičová a odborníci z Diakonie Českobratrské církve evangelické a formulovali 9 nejčastějších předsudků spojených se stářím a stárnutím.

Jsou to:
Stáří a zdraví
Stáří a práce
Stáří a věk
Stáří a volný čas
Stáří a strach
Stáří a rodina
Stáří a sex
Stáří a samota
Stáří a pohyb

V kampani 9 mýtů o stáří jsou nositeli takových informací  příbalové letáky produktů společnosti Walmark. „Mýty o stáří“  jsou součástí obchodního balení vybraných produktů Walmarku (Arthrostop, Coenzyme Q 10, Denoxinal, GinkoPrim, Prostenal, Urinal, Varixinal a Megacéčko aktiv). Každý příbalový leták obsahuje vždy popis jednoho mýtu  a několik rad, informací a kontaktů pro snazší zvládnutí popsaných životních situací. Všechny letáky obsahují společný kontakt na  telefonní linku s nepřetržitým provozem: Seniortelefon 800 157 157, kterou provozuje Občanské sdružení Život 90.

Kampaň „9 mýtů o stáří“ inovativně využívá spotřebních výrobků jako prostředku k informování široké veřejnosti. Moderní trendy sociální propagace a osvěty se snaží hledat stále nové formy a možnosti informování veřejnosti. Walmark přináší prostřednictvím projektu Společnost přátelská všem generacím tento trend také do České republiky. Ředitelka marketingu společnosti Walmark k tomu uvedla: „Společně s našimi produkty se tak dostane na pulty lékáren a tak ke statisícům  našich zákazníků informace o nejrozšířenějších mýtech či chcete-li obavách spojených se stářím. Ambicí této aktivity je upozornit celou společnost na skutečnost, že stáří není nemoc ale je součástí života každého člověka. Odpovědným přístupem k vlastnímu zdraví se lze dožít i velmi pokročilého věku ve výborné kondici. K té je pak třeba nalézt smysluplné uplatnění a přidat život létům, nejen léta životu.“

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990 a její aktivity se postupně rozšířily do více oborů. Již několik let firma deklaruje svou strategickou orientaci na oblast farmacie a po prodeji zemědělské divize v roce 2001 a významné části aktiv nápojářské divize v závěru roku 2004, se nyní již plně koncentruje na trh doplňků stravy a léků. V roce  2001 byla firma transformována ze spol. s r.o. na akciovou společnost, která má aktuálně 9 akcionářů, tuzemských fyzických osob.