👉👉 POZOR!!! Slevy až 30 % jsou tu! NOVOROČNÍ SLEVY JSOU V PLNÉM PROUDU! 👈👈
Farmacii se v Třinci daří

Farmacii se v Třinci daří

Publikováno: 08.01.2007

Zobrazení: 2

Walmark zveřejnil auditované výsledky svého hospodaření.

Walmark přešel v roce 2005 z kalendářního na tzv. hospodářský rok v trvání od 1.6. do 31.5. následujícího roku. Oficiální statutární i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2005 proto zpracovával až k datu 31.5.2006 „První přechodové účetní období pokrývá neobvykle dobu 17 měsíců od 1.1.2005 do 31.5.2006. Konsolidovanou účetní závěrku včetně výroku auditora za toto období máme proto k dispozici až nyní. Perioda hospodářského roku totiž lépe odráží sezónní charakter farmaceutické výroby.“, řekla Kateřina Ondřejková, mluvčí společnosti.

Česká mateřská společnost Walmark, a.s. dosáhla v hospodářském roce 2005 (17 měsíců) tržeb za prodej výrobků, zboží a služeb ve výši 1 839 mil. Kč, což při přepočtu na srovnatelné období představuje 32 % ní pokles oproti roku 2004. Generální ředitel Tomáš Macura k tomu uvedl: „Walmark od roku 2005 působí pouze jako monooborová společnost koncentrující se na výrobu doplňků stravy a léků. Očekávaný meziroční propad tržeb v roce 2005 je proto důsledkem opuštění výroby nealkoholických nápojů a odprodejem nápojářské divize, která se ještě v roce 2004 podílela na celkových tržbách společnost téměř polovinou.“ a dále dodává: „Samotné tržby farmaceutické divize mateřské společnosti v uplynulém roce vzrostly o 19 % na srovnatelné časové bázi.“

Konsolidované tržby celé skupiny podniků Walmark zahrnující, kromě mateřské společnosti, také výkony společností dceřiných, dosáhly v hospodářském roce 2005 hodnotu 2 997 mil. Kč, a tím o 23 % nižší úroveň v porovnání s rokem předchozím. „Důvody poklesu jsou shodné, jako v případě tržeb mateřské společnosti. Očekáváme, že rychlý růst našich aktivit v oblasti farmacie plně nahradí výpadek tržeb z prodeje nealkoholických nápojů na úrovni holdingu do konce tohoto kalendářního roku, a to při podstatně vyšší tvorbě přidané hodnoty. Průběžné výsledky za 1.pololetí roku 2006, kdy firma zaznamenala meziroční nárůst tržeb oproti stejnému období roku 2005 o dalších 21%, potvrzují reálnost našich plánů.“ dodal Macura.

Nejdůležitějším zdrojem dalšího růstu společnosti zůstává i nadále posilování zahraničně obchodních aktivit a rozšiřování působnosti Walmarku o nové segmenty trhu. K síti zahraničních poboček Walmarku tvořené dosud dceřinými společnostmi na Slovensku, v Rumunsku, Polsku a Maďarsku, na Ukrajině a Litvě, přibyla v loňském roce nová pobočka v Bulharsku. Nejdynamičtější rozvoj loni zaznamenaly pobočky v Maďarsku a Rumunsku. Macura k tomu uvedl: „Walmarku dnes patří vedoucí postavení na trhu doplňků stravy nejenom v České republice a na Slovensku, ale také v Rumunsku a Bulharsku. V Polsku jsme na druhé a v již zmíněném Maďarsku na třetí pozici. V Litvě jsme prozatím mezi prvními pěti“.

Vedle prodeje prostřednictvím vlastních zahraničních poboček se Walmarku díky novým destinacím zvýšil meziročně o 21 % i hladký export do ostatních států. V současné době Walmark exportuje do 24 zemí světa, a to nejenom v Evropě, ale také na Středním a Dálném Východě. Podíl exportu na tržbách mateřské společnosti se v uplynulém roce zvýšil z 23% na 40 %. Z pohledu konsolidovaných tržeb celé skupiny Walmark bylo v hospodářském roce 2005 realizováno na zahraničních trzích dokonce 56 %, zatímco o rok dříve to bylo o 17% méně. Walmark se tak proměnil z národní firmy na skutečného mezinárodního hráče v regionu střední a východní Evropy, který již většinu svých tržeb generuje v zahraničí. Macura uvedl: „Jakkoliv bude i nadále těžiště našich aktivit spočívat především ve výrobě a prodeji doplňků stravy, počítáme do budoucna s rostoucím podílem tržeb z prodeje léků. V loni na podzim jsme rozšířili naše portfolio léků o další dva léčivé preparáty, a to Trigrip (volně prodejný lék určený k léčbě příznaků chřipky a nemoci z nachlazení) a Emoxen Gel (lokální antirevmatický přípravek k léčbě revmatických a nerevmatických bolestí pohybového ústrojí). Máme tak v současné době na trhu již 4 léčivé přípravky a další budou následovat.“

I přes investice v částce 354 mil. Kč Walmark pokračuje v nastoupeném trendu posilování své finanční stability. Její zadluženost vyjádřená poměrem cizích a ostatních pasiv k vlastnímu kapitálu, klesla z úrovně 0,80 k 31.12.2004 na 0,53 k 31.5.2006. Dobré finanční zdraví Walmarku potvrzují i výsledky ratingové analýzy. Ratingová agentura CRA Rating Agency na základě poslední provedené analýzy v červnu 2005 zvýšila mezinárodní ratingové hodnocení Walmarku o jeden stupeň na úroveň Baa při potvrzení lokálního ratingu CzA/CzP-2. Následně, v důsledku akvizice agentury CRA a jejího převzetí ze strany světové ratingové agentury Moody´s, došlo ke změně metodiky udělování národních ratingů a dosavadní známka CzA byla v srpnu 2006 překlasifikována na novou známku A3.cz dle nového Moody´s Národního ratingu.

Akciová společnost Walmark zaměstnává 902 osob, z toho 418 ve své mateřské společnosti v Třinci.

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990 a její aktivity se postupně rozšířily do více oborů. Již několik let firma deklaruje svou strategickou orientaci na oblast farmacie a po prodeji zemědělské divize v roce 2001 a významné části aktiv nápojářské divize v závěru roku 2004, se nyní již plně koncentruje na trh doplňků stravy a léků. V roce 2001 byla firma transformována ze spol. s r.o. na akciovou společnost, která má aktuálně 9 akcionářů, tuzemských fyzických osob.