WALMARK zveřejnil předběžné údaje o svém obratu za rok 2005

WALMARK zveřejnil předběžné údaje o svém obratu za rok 2005

Publikováno: 27.01.2006

Zobrazení: 1

Rozhodnutí orientovat se na farmaceutickou výrobu se ukázalo jako správné

Třinecký výrobce doplňků stravy a volně prodejných léků, akciová společnost WALMARK dosáhla za kalendářní rok 2005, dle předběžných výsledků, za skupinu svých podniků, konsolidovaného obratu ve výši 2,2 mld. Kč. Je to o 29% méně, než v roce 2004. Tržby samotné mateřské společnosti WALMARK, a.s. Třinec za prodej výrobků, zboží a služeb (bez vlivu změny stavu zásob) dosáhly v roce 2005 úrovně 1,3 mld. Kč. To je o 34% méně, než v roce předchozím. Meziroční pokles obratu skupiny podniků i mateřské společnosti WALMARK byl výhradně způsoben ukončením výroby nealkoholických nápojů v souvislosti s divesticí významné části nápojářské  divize v závěru roku 2004. Firma, která do té doby realizovala polovinu svých výnosů výrobou a prodejem nápojů, se koncem roku 2004 rozhodla orientovat pouze na výrobu doplňků stravy a léků. Generální ředitel Tomáš Macura uvedl:“ Obrat za rok 2005 byl generován prakticky pouze tržbami farmaceutické divize za prodej doplňků stravy a volně prodejných léků. Ty se meziročně zvýšily o ¼. Předpokládáme, že rychlý růst farmaceutické divize umožní zcela kompenzovat absenci tržeb z prodeje nápojů do konce roku 2007.“

Firma dnes operuje prostřednictvím vlastních poboček v sedmi evropských státech (Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva) a do osmnácti dalších zemí své výrobky exportuje prostřednictvím lokálních distributorů. „V loňském roce se nám podařilo zvýšit prodej našich farmaceutických výrobků na všech zájmových teritoriích. Meziroční nárůsty prodejů představovaly  v ČR 10%, v SR 5%, v Polsku 23%, Rumunsku 53%, na Ukrajině 180% a v Maďarsku  dokonce přes 400%. Litevská pobočka zahájila svou obchodní činnost až v roce 2005, tudíž meziroční srovnání chybí. Export do všech ostatních států se meziročně zvýšil o 10%“ říká Roman Kantor, ředitel divize farmacie. 

Potvrzením mezinárodní působnosti skupiny podniků WALMARK je skutečnost, že díky akceleraci zahraničních aktivit loni poprvé přesáhly tržby realizované na zahraničních trzích tržby dosažené v tuzemsku. Jejich podíl na konsolidovaném obratu za rok 2005 dosáhl 52%.

Společnost, jejímž strategickým cílem je stát se do roku 2007 největším výrobcem doplňků stravy v regionu střední a východní Evropy, je již nyní lídrem v tomto segmentu na národních trzích ČR, SR, Polska, Rumunska a Bulharska.

Přes dynamický růst si WALMARK udržuje vysokou finanční stabilitu a nezávislost. Podíl cizích zdrojů v bilanci firmy je nižší než 50%. Dobré finační zdraví WALMARKu konstatovala i ratingová agentura CRA (od ledna 2006 součást světové ratingové agentury Moody´s Investors Service), která v polovině roku 2005 zvýšila WALMARKu dlouhodobý mezinárodní rating o 1 stupeň na úroveň Baa. Ve svém hodnocení zohlednila i změnu charakteru podnikání firmy, orientaci na farmaceutickou výrobu.

„Skupina podniků WALMARK zaměstnávala ke konci roku 2005 846 zaměstnanců, z toho mateřská společnost 416 osob. Rozšíření výrobního závodu v Třinci v závěru loňského roku a stavba nového logistického centra v Českém Těšíně, která proběhne do konce 1. pololetí, přinese v tomto roce regionu zhruba 3 desítky nových pracovních míst” řekl generální ředitel Tomáš Macura.”

WALMARK letos přechází z kalendářního na tzv. hospodářský rok v trvání od 1.6. do 31.5. následujícího roku. Oficiální statutární i konsolidovanou účetní závěrku bude WALMARK zpracovávat až dle stavu k datu 31.5.2006. Perioda hospodářského roku lépe odráží sezónní charakter farmaceutické výroby.“

Dynamika růstu v jednotlivých zemích
(obrat za leden – prosinec 2004/2005 v mil. Kč)