👉👉 POZOR!!! Slevy až 30 % jsou tu! NOVOROČNÍ SLEVY JSOU V PLNÉM PROUDU! 👈👈
Walmark zveřejnil své auditované výsledky za rok 2004

Walmark zveřejnil své auditované výsledky za rok 2004

Publikováno: 13.06.2005

Zobrazení: 0

Třinecká firma Walmark, a.s. zaznamenala v loňském roce další růst svých aktivit.

 
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb mateřské společnosti Walmark, a.s. dosáhly (bez změny stavu zásob) za loňský rok úrovně 1.955 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,3%. Dynamiku tržeb akcelerovala farmaceutická divize společnosti, která oproti loňskému roku zvýšila své prodeje o 25%. Naproti tomu nápojářská divize firmy zaznamenala meziroční pokles prodeje o 12%, který však byl z větší části způsoben optimalizací portfolia s ostatními výrobními společnostmi ze skupiny podniků WALMARK. Celkové výnosy mateřské společnosti za loňský rok přesáhly 2,5 mld. Kč.

 Firma si v loňském roce udržela solidní rentabilitu, kdy celkový hospodářský výsledek společnosti  za rok 2004 vykázal i přes masivní tvorbu opravných položek, meziroční nárůst o 1,4% a  potvrdil tak stabilní finanční vývoj společnosti z posledních let. Tvorba tzv. ekonomické hodnoty společnosti (EVA), vyjadřující objektivizovaný výsledek hospodaření, se v loňském roce meziročně zvýšila o 11% a dosáhla úrovně 107 mil. Kč. 

Konsolidovaný obrat celé skupiny podniků WALMARK, zahrnující kromě mateřské společnosti také výkony společností dceřiných, převýšil v loňském roce hodnotu 3 072 mil. Kč a překročil tak úroveň roku 2003 o 19%.. K růstu výkonů holdingu přispěla především orientace na značkové produkty a výrazné posilování zahraničně obchodních aktivit Walmarku. Více než 38% konsolidovaných tržeb skupiny WALMARK bylo v loňském roce realizováno právě na zahraničních trzích.

V loňském roce vynaložil Walmark téměř 350 mil. Kč na investice, což je rekordní hodnota v historii firmy. I přes tyto výdaje tak pokračoval v nastoupeném trendu posilování finanční stability. Zadluženost společnosti, vyjádřená poměrem cizích a ostatních pasiv k vlastnímu kapitálu, klesla z 0,9 na 0,8. Dobré finanční zdraví Walmarku konstatovala i ratingová agentura CRA Rating Agency, která počátkem roku 2005 potvrdila příznivé ratingové hodnocení firmy na úrovni Baa-/czA.

Generální ředitel a člen představenstva Ing. Tomáš Macura, MBA k hodnocení loňského roku uvedl: „Mimořádně úspěšný byl rok 2004 pro divizi farmacie, která zaznamenala významný nárůst tržeb na všech trzích. Zvláštní radost nám přinesly zejména pobočky v Rumunsku a Polsku, které loni dosáhly růstu prodeje o více, než 50%. Úspěšně se rozvíjí také naše podnikání na Ukrajině a v Maďarsku. Novým impulsem pro další růst společnosti, zejména ve střednědobé perspektivě,  bylo zahájení výroby léků na podzim loňského roku, které do budoucna významněji doplní dosavadní tržby z doplňků stravy“.

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990 a její aktivity se postupně rozšířily do více oborů. Již několik let firma deklaruje svou strategickou orientaci na oblast farmacie a po prodeji zemědělské divize v roce 2001 a významné části aktiv nápojářské divize v závěru roku 2004, se nyní již plně koncentruje na trh doplňků stravy a léků. V roce  2001 byla firma transformována ze spol. s r.o. na akciovou společnost, která má aktuálně 9 akcionářů, tuzemských fyzických osob.