Omega 3 mastné kyseliny souvisí s nižším výskytem mozkových abnormalit u starších lidí

Omega 3 mastné kyseliny souvisí s nižším výskytem mozkových abnormalit u starších lidí

Publikováno: 23.01.2014

Zobrazení: 0

Dle nových výzkumů může vyšší hladina omega 3 nenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem v krvi snižovat riziko vzniku malých mozkových mrtvic (lakunárních infarktů) a dalších abnormalit v mozku, které jsou spojovány s poklesem kognitivních funkcí u starších lidí.

Studie zkoumala spojitost mezi množstvím omega 3 v krevní plazmě a množstvím subklinických mozkových abnormalit, a to za využití magnetické rezonance. Předcházející studie spojovala vyšší příjem určitých druhů ryb s nižší mírou vzniku mozkových abnormalit, které mohou vést například k omezení schopnosti myšlení a jsou také spojovány s vyšším rizikem rozvoje demence či mrtvice.

Studie trvala 5 let. Byla analyzována data od více než 2000 účastníků studie (věk účastníků 65+).  Bylo provedeno vyšetření, které mělo odhalit tzv. tichou (němou, bezpříznakovou) mozkovou mrtvici, popřípadě malé léze v mozku, které mohou mít za následek negativní ovlivnění schopnosti myšlení. Bylo zjištěno, že ti, kteří měli vyšší hladiny omega 3 v séru, měli zhruba o 40% nižší riziko vzniku malých mozkových mrtvic (lakunárních infarktů) v porovnání s lidmi s nižším množstvím omega 3.

Bylo rovněž zjištěno, že u lidí s vyšší hladinou omega 3 v séru, došlo v průběhu pětiletého trvání studie k menším změnám u bílé hmoty mozkové (opět v porovnání s lidmi s nízkou hladinou omega 3 v séru, kde změny na bílé hmotě mozkové byly zaznamenány ve větším měřítku).

Závěrem lze tedy uvést, že dle výsledků této studie, je vyšší obsah omega 3 nenasycených mastných kyselin v krvi (jako ukazatel zvýšené konzumace ryb) spojován s nižším rizikem (a může být vnímán jako prevence) vzniku určitých mozkových abnormalit, které jsou běžně u starší populace pozorovány.

Zdroj: Virtanen J.K. et al.: Circulating Omega 3 Polyunsaturated Fatty Acids and Subclinical Brain Abnormalities on MRI in Older Adults: The Cardiovascular Health Study.