👉👉 POZOR!!! Slevy až 30 % jsou tu! NOVOROČNÍ SLEVY JSOU V PLNÉM PROUDU! 👈👈
Skořice nabízí „slibné účinky“ na hodnoty krevního tlaku

Skořice nabízí „slibné účinky“ na hodnoty krevního tlaku

Publikováno: 30.12.2013

Zobrazení: 170

Nová metaanalýza ukazuje, že suplementace skořicí může snižovat krevní tlak u prediabetiků a diabetiků (u cukrovky II. typu), ale zatím je příliš brzy na to, vyvozovat z toho jakékoli závěry.

Vědci uvedli, že užívání skořice bylo spojeno se snížením systolického a diastolického tlaku o 5,39 a 2,6 mmHg.  Řada studií uvádí, že skořice a jednotlivé složky, které jsou v ní obsaženy, mohou zlepšit parametry spojované s diabetem. Metaanalýza prováděná vědci z Kanady a Anglie jako první spojuje účinky skořice také s hodnotami krevního tlaku u diabetiků.

Ačkoli skořice vykazuje slibný potenciál v souvislosti se snižováním krevního tlaku, bylo by předčasné vydávat v této souvislosti jakákoli doporučení. Je totiž zapotřebí (vzhledem k omezenému počtu do této doby provedených studií) provést dlouhodobou klinickou studii zahrnující velké množství pacientů, tak, aby se dala stanovit míra ovlivnění TK u prediabetiků a diabetiků s DM II. typu.

Z celkem 93 studií vybrali vědci do této metaanalýzy 3 randomizované, klinické studie, z nichž 2 byly provedeny u diabetiků a 1 u prediabetiků. Dávka skořice použitá v těchto studiích se pohybovala od 500 mg do 2,4 g za den a délka všech tří studií byla 12 týdnů.

Vědci potvrdili, že skořice a jednotlivé látky v ní obsažené příznivě ovlivňuje všechny faktory spojené s metabolickým syndromem (citlivost k inzulinu, glukóza, tuky, antioxidanty, zánět, krevní tlak a tělesná hmotnost).

Nicméně, přesný vztah mezi regulací krevního tlaku a účinků skořice na člověka zůstává nejasný a je nezbytné jej dále potvrdit v budoucích studiích.

 

Zdroj: Akilen, R. et al.: Effect of short-term administration of cinnamon on blood pressure in patients with prediabetes and type 2 diabetes.