Varixinal - výsledky klinického sledování

Varixinal - výsledky klinického sledování

Publikováno: 17.02.2004

Zobrazení: 0

Varixinal je doporučen lidem, kteří trpí problémy s cirkulací krve v končetináchKlinické sledování potvrdilo vysokou účinnost přípravku Varixinal!
Od března roku 2003 po dobu 3 měsíců byly klinicky sledovány účinky přípravku Varixinal ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady na dermatovenerologické klinice pod vedením prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc.

Byli sledováni pacienti, kteří trpěli křečovými žilami či jinými projevy chronické žilní nedostatečnosti, jako jsou otoky, bolesti dolních končetin, pocit těžkých nohou apod. V souboru převažovaly ženy nad muži.

Průměrný věk pacientů byl 63,6 let. Nejvíce byla zastoupena věková skupina 50-79 let (79 %), vyšší věkový průměr byl u žen. Sledování bylo koncipováno jako prospektivní postmarketingové, jeho výsledky byly statisticky zpracovány.

Ze subjektivních parametrů byly sledovány: bolestivost, křeče, otoky a pocit těžkých nohou, užívána byla stupnice o 10-ti stupních (0 - bez příznaků až 10 - maximální příznaky). Před nasazením tablet Varixinal® i po jeho ukončení byl měřen obvod bérců dolních končetin.

Zhodnocení změny obvodu bérce dolní končetiny

Průměrný obvod bérce pravé dolní končetiny byl před nasazením tablet Varixinal® 34,0 cm, po ukončení užívání došlo ke zmenšení průměrného obvodu bérce pravé dolní končetiny o 1,2 cm – tedy na 32,8 cm.

Podávání tablet Varixinal® vedlo u pacientů ke značnému snížení obvodu bérce dolní končetiny

Ke zmenšení obvodu bérce pravé dolní končetiny došlo v 67 %.

Obvod bérce PDK

Zhodnocení změny subjektivních obtíží u pacientů

Na počátku a konci klinického sledování byl hodnocen účinek tablet Varixinal® na pokles subjektivních obtíží - bolestivost, křeče, rozsah otoků a pocit těžkých nohou.

Podávání přípravku Varixinal® výrazně zmírnilo všechny sledované subjektivní potíže pacietnů

Tablety Varixinal® měly zvlášť výrazný účinek u pacientů zařazených do skupiny s vážnějšími subjektivními obtížemi na počátku klinického sledování.

Bolestivost
Otoky
Křeče
Pocit "těžkých nohou"
Došlo ke zlepšení sledovaného parametru Stav sledovaného parametru se nezměnil

Závěr:

Při podávání tablet Varixinal došlo k výraznému zlepšení stavu pacientů. Snížily se hodnoty všech sledovaných parametrů: bolestivost, výskyt křečí, otoky i pocit těžkých nohou. Výhodou přípravku Varixinal je jeho jednoduché dávkování 1 tableta denně. Jak lékaři, tak pacienti byli s účinky tablet Varixinal spokojeni.

Přípravek Varixinal byl účinnou terapií pro pacienty trpící křečovými žilami a dalšími příznaky chronické žilní nedostatečnosti.

Pacienti snášeli podávání tablet Varixinal velmi dobře a po celou dobu sledování neuváděli žádné nežádoucí účinky.