Mid Europa Partners navyšuje podíl ve Walmarku

Mid Europa Partners navyšuje podíl ve Walmarku

Publikováno: 16.10.2015

Zobrazení: 0

Mid Europa Partners („Mid Europa“), největší private equity investor zaměřený na region střední a východní Evropy a Turecka, dnes oznámil podpis smlouvy o navýšení svého podílu ve společnosti Walmark a.s. („Walmark“ nebo „Společnost“) na 100 % formou odkupu zbývajících akcií od zakladatelů firmy, rodiny Walachových. Obchod ještě musí schválit úřady pro ochranu hospodářské soutěže.

Walmark je významným hráčem na poli Consumer Healthcare s vedoucí pozicí v oblasti potravinových doplňků ve střední a východní Evropě. Padesátiprocentní podíl ve Společnosti již fond Mid Europa získal v prosinci 2012.

"Rádi bychom poděkovali rodině Walachů za vynikající spolupráci a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich dalším podnikání. Společnými silami jsme provedli transformaci Walmarku z nejvýznamnějšího dodavatele potravinových doplňků ve střední a východní Evropě na přední společnost zaměřenou na oblast consumer healthcare v regionu s širokým portfoliem inovativních produktů. S velkým potěšením budeme i nadále podporovat vedení společnosti v realizaci této úspěšné strategie“, uvedla Michelle Capiod, partnerka,  v Mid Europa zodpovědná za investici do Walmarku.

Adam Walach jménem zakladatelů shrnuje: „Jsme založením podnikatelé a jako takoví jsme vždy vítali nové výzvy a příležitosti. Po pětadvaceti letech budování Walmarku jsme se rozhodli zúročit nabyté zkušenosti v nových investičních projektech. Kromě toho se chceme aktivně zapojovat do společensky prospěšných a charitativních projektů.”

Jorge C. Manuel, generální ředitel Walmarku, dodává: „Tato změna ve vlastnické struktuře Walmarku rozhodně neznamená posun naší strategie a priorit. Já a celý tým Walmarku jsme i nadále silně motivováni k využívání nových příležitostí k vytváření hodnot, naším cílem jsou inovace vycházející z podnětů spotřebitelů a budování značky ve spolupráci s lékárníky a dalšími zdravotnickými pracovníky ve střední a východní Evropě.“

--------------

O Walmarku

Walmark je významným hráčem na poli Consumer Healthcare s vedoucí pozicí v oblasti potravinových doplňků ve střední a východní Evropě.

Postavení jedničky si udržuje v ČR, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku, přední pozici má také v Polsku a Pobaltí. Kromě výše zmíněných zemí Walmark exportuje svoje produkty do dalších 54 zemí po celém světě. Produktové portfolio zahrnuje například Proenzi, Marťánci, Idelyn Beliema, Urinal, Spektrum, Prostenal a Walmark line. Celkem společnost zaměstnává téměř 700 lidí.

--------------

O Mid Europa Partners

Mid Europa Partners je největší private equity investor zaměřený na region střední Evropy a Turecko. Své činnosti řídí z Londýna, Budapešti, Varšavy a Istanbulu. Mid Europa Partners v uvedeném regionu investuje od roku 1999 a spravuje fondy v hodnotě aktiv přibližně 4,2 mld. EUR.