Výpadky paměti mohou signalizovat nástup demence

Výpadky paměti mohou signalizovat nástup demence

Publikováno: 28.01.2020

Zobrazení: 28346

Zapomínáte často zhasnout nebo zavřít okno? Jdete pro něco do vedlejší místnosti a nevíte pro co? Tyto situace jsou poměrně časté, stejně jako poruchy paměti. Většina z nás občas něco zapomene, ale pokud jde o časté výpadky paměti, měly by nemocného vést k lékaři. Podle odborníků mohou časté výpadky paměti signalizovat blížící se nástup demence.

Paměť je na vrcholu kolem 25. roku věku

Paměť je schopnost mozku ukládat, uchovávat a vybavovat si informace. Mozkové buňky jsou nejvíce aktivní kolem 25. roku věku a poté jejich schopnosti upadají. Zapomínání je přirozeným procesem stárnutí a začíná se projevovat kolem 30 let. Jak stárneme, zapomínání zesiluje, protože dochází ke snížení schopnosti mozku vytvářet a uchovávat paměťové stopy.
 

Poruchy paměti v důsledku poranění mozku

Při poranění mozku je nejčastěji poškozena paměť, což se může projevovat:
 
 • Amnézií, tedy úplnou ztrátou paměti.
 • Traumatickou amnézií, což je dočasná porucha paměti, projevující se hned po úrazu nebo probrání se z bezvědomí. Chybí orientace v čase, místě, osobách a událostech.
 • Retrográdní amnézií, kdy si člověk nepamatuje události, které úrazu předcházely. Může zapomenout minuty, hodiny, dny, měsíce ale i roky před úrazem.
 • U anterográdní amnézie si člověk nepamatuje události po úrazu. Paměť se může vrátit úplně nebo jen na některá období.
   

Krátkodobá paměť a její poruchy

Poruchy krátkodobé paměti jsou nejčastější a nejvíce narušují každodenní život. Projevují se:
 
 • neschopností zapamatovat si informace a získat nové znalosti: člověk lpí na starých návycích, nepoučí se z nové zkušenosti a má problém přizpůsobit se novým okolnostem.
 • špatnou orientací v čase, místě nebo osobě: člověk neví, kde je, kolik je hodin aj.
 • opakujícími se dotazy: dezorientace je velmi frustrující, a proto se člověk neustále ptá.
 • úzkostlivostí a nedostatkem náhledu: domov a nejbližší okolí je místem, kde se člověk cítí bezpečně. Nová místa, lidé a situace jsou zdrojem úzkosti.
 • paranoidními představami: člověk si nepamatuje události, které vedly k současné situaci, ale ví, že by věci měly dávat smysl. Člověk obviňuje lidi z okolí, že mu něco schovali, ukradli, zničili.
   

Dlouhodobá paměť jako sklad informací

Dlouhodobá paměť je sklad, ve kterém jsou informace a zkušenosti trvale uloženy. Jsou zde opakující se informace a silné emocionální zážitky. Do této paměti patří schopnost číst, psát, počítat nebo znát své vlastní jméno. Nemůžeme-li si informace hned vybavit, z paměti se nevytratily, ale jen nebyly nalezeny nebo byly překryty informacemi novějšími a důležitějšími. Při poruchách dlouhodobé paměti si nepamatujeme události z minulosti (jména přátel). Poškození této paměti není časté, poškozena je spíše krátkodobá i dlouhodobá paměť současně.
 

Poruchy paměti a demence

Poruchy paměti jsou často spojovány s problematikou demence, a proto by měly být varovným příznakem a vést nemocného k návštěvě lékaře. Demence, laicky „skleróza“ neznamená jen poruchu paměti, ale i neschopnost orientace, myšlení, porozumění, učení, plánování, řeči, neschopnost vyjadřovat se slovy, počítat a tvořit úsudky. Demence má dopad nejen na nemocného, ale i na jeho rodinu. Jde o neléčitelné onemocnění, které často končí smrtí.
 

Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku s nenápadným začátkem. Prvním projevem je zapomnětlivost. Později se objevuje porucha orientace, neschopnost hodnocení reality, deprese v důsledku ztráty životní jistoty a poruchy řeči vedoucí až ke ztrátě srozumitelnosti. Nemocní opakují stejné bezúčelné pohyby, mají problémy s dodržováním osobní hygieny. Objevuje se agrese, paranoia, bludy a halucinace. V poslední fázi jsou narušeny všechny psychické funkce a životní funkce vyhasínají. Nemocný umírá často na plicní nebo močovou infekci či tromboembolickou příhodu.
 

Vaskulární a jiné demence

Vaskulární demence je druhým nejčastějším typem demence, způsobená ucpáním malých cév v mozku, což vede k odumírání mozkové tkáně. Charakteristický je náhlý začátek a vývoj ve formě skoků s akutními zhoršeními. Úsudek i logické myšlení je zachováno, ale prohlubují se poruchy paměti a potíže s rozhodováním. Pacient je emočně labilní a přidružují se neurologické poruchy (slabost končetin, porucha koordinace pohybů aj.). Jiné demence jsou projevem řady nemocí a poruch (po úrazech hlavy, u mozkových nádorů, při zánětech mozku, při neurologických poruchách aj.).

Podpořte paměť a koncentraci doplňkem stravy GinkoPrim MAX z řady Walmark. Ginkgo biloba pomáhá udržovat paměť, koncentraci a duševní pohodu s přibývajícím věkem.
 
Podpořte svou duševní pohodu dalšími produkty z řady Walmark
Paměť potřebuje trénink a výživu
11.12.2017

Paměť potřebuje trénink a výživu

Vystáli jste důlek před bankomatem, protože jste si nemohli vzpomenout na PIN? A už druhý den marně lovíte v paměti jméno člověka, který vás včera pozdravil na ulici? Nejste sami. Podobné trable trápí spoustu lidí. Pokud si však chcete udržet mozek v kondici, musíte ho začít trénovat.

Přečtěte si více
Zobrazení: 554
Studie prokazují účinky extraktu ze zeleného čaje na posílení paměťové aktivity
13.05.2011

Studie prokazují účinky extraktu ze zeleného čaje na posílení paměťové aktivity

Podle výsledků randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie (prováděné v Korei) může denní příjem extraktu ze zeleného čaje zvýšit duševní bdělost a zlepšit paměť.

Přečtěte si více
Zobrazení: 1065
Zhoršuje se Vám paměť? Cítíte se mentálně vyčerpaní a nevýkonní? Nebo je Vám pořád chladno na ruce a nohy?
14.07.2010

Zhoršuje se Vám paměť? Cítíte se mentálně vyčerpaní a nevýkonní? Nebo je Vám pořád chladno na ruce a nohy?

Těmito pocity trpí mnoho z nás a intenzita podobných prožitků se s věkem stupňuje. Dobrou zprávou však zůstává, že existuje cesta k zachování dobré paměti, kognitivních funkcí i mentální výkonnosti!

Přečtěte si více
Zobrazení: 448