České Vánoce den po dni

České Vánoce den po dni

Publikováno: 02.12.2019

Zobrazení: 1118

Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku? Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce; kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ovocnému stromoví od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Karel Jaromír Erben, Štědrý večer (Kytice)

… ano, Vánoce jsou tady. Patříte-li mezi milovníky tradičních Vánoc, máme pro vás přehled adventních svátků, abyste ve vánočním shonu na nějaký významný den nezapomněli. Adventní čas začíná čtvrtou nedělí před narozením Páně (25. 12.), adventní svátky ale začínají 30. 11. a končí 2. 2. Hromnicemi. První adventní neděle (mezi 27. 11. a 3. 12.) označuje počátek křesťanského roku.


Advent nese název z latinského adventus (příchod), tedy narození Ježíše Krista. Advent je období čtyř neděl před vánočními svátky, doba očekávání příchodu Spasitele a duchovní přípravy na Vánoce. Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, který zdobí čtyři svíčky. První dvě fialové svíčky symbolizují naději a mír. Třetí svíčka, růžová, je svíčka přátelství. Čtvrtá svíčka, opět fialová, znamená lásku. Někteří dávají na věnec také pátou, bílou svíčku, posazenou do středu věnce, symbolizující čistotu Krista či neposkvrněnost Panny Marie.
 

30. 11. Svátek Svatého Ondřeje

Svatý Ondřej byl jeden z dvanácti apoštolů, Kristových učedníků a skončil ukřižován. Byl původem rybář, a proto je ochráncem rybářů. O přímluvu je žádán při bolestech v krku, dně, křečím a růži (Ondřejově nemoci). 30. listopad byl dnem věštění, které je dnes spojováno spíše se Štědrým dnem. Věštby se týkaly milostných a manželských problémů, zdraví a smrti, ale i předpovědí počasí.
 

4.12. Svátek Svaté Barbory

V tento den si dívky, které se chtějí vdát, dávají do vody větvičky třešně či jiných ovocných stromů. Pokud větvičky, tzv. „barborky“, do Vánoc vykvetou, přinesou do domu štěstí a dívky se můžou těšit na vdavky. Pokud nevykvetou, musí si dívky na vdavky ještě rok počkat.
 

6.12. Svátek Svatého Mikuláše

Tato tradice vychází z legendy o svatém Mikuláši, biskupovi ze 4. století. Mikuláš byl známý svou dobročinností, zbožným životem a zasazoval se o spravedlnost soudů. 5. prosince večer se Mikuláš, v doprovodu čerta a anděla, vydává do ulic a hodné děti obdarovává sladkostmi. Anděl a čert představují symboly dobra a zla. Mikuláš byl světec, přítel dětí a pomocník v nouzi.
 

13.12. Svátek Svaté Lucie

Podle legendy je svatá Lucie zobrazována s hrdlem probodnutým mečem nebo miskou, ve které jsou její oči. Lucie pocházela z bohaté rodiny, ale svůj majetek rozdala chudým. Byla udána jako křesťanka a umučena. Svatá Lucie je ochranitelkou proti čarodějnicím a patronkou slepců, nemocných dětí a všech řemesel, vyžadující dobrý zrak. Na svátek svaté Lucie platil zákaz předení a kdo jej porušil byl potrestán.
 

24.12. Štědrý den

Je posledním dnem přípravy na vánoční svátky a pojí se s ním mnoho křesťanských zvyků, tradic a pověr. Štědrý den si neumíme představit bez štědrovečerní večeře, vánočního stromečku, koled, vanilkových rohlíčků, dárků, lití olova či půstu.
 

Štědrovečerní večeře

Tradiční večeře začíná rybí polévkou a následuje smažený kapr s bramborovým salátem. Od stolu se během večeře nesmí odcházet. Kdo odejde, podle pověry do roka zemře. Prostírá se o jeden talíř navíc pro příchozího a jako vzpomínka na zemřelé, kteří jako by u stolu byli s námi. Každý stolovník najde pod talířem rybí šupinu, aby měl v příštím roce dostatek peněz. Po večeři se nadělují vánoční dárky a rodiny se věnují tradičním zvykům jako je lití olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek se svíčkami, rozkrajování jablíček aj.
 

25.12. Boží hod vánoční (Svátek narození Páně)

Je den oslav narození Ježíše Krista. V tento den se konají bohoslužby oslavující jeho příchod. Celý den byl zasvěcen odpočinku a rozjímání. Boží hod by se měl odehrávat v rodinném kruhu a na sváteční tabuli by neměla chybět pečená husa, kachna nebo krůta se zelím a knedlíky.
 

Svátek Svatého Štěpána 26.12.

Svatý Štěpán byl prvomučedník, který prolil svoji krev za Krista. Na Štěpána chodívali koledníci, kteří byli obdarováváni něčím na zub. Tato tradice již dnes není udržována. Svatý Štěpán je patronem koní, a proto se v tento den před východem slunce nechávalo koním pouštět žilou, aby byli zdraví po celý rok.
 

27.12. Svátek Svatého Jana Evangelisty

Jan Evangelista byl apoštolem a učedníkem Krista a po jeho ukřižování pečoval o Pannu Marii. V ten den se od 12. století nechávalo světit víno.
 

28.12. Svátek mláďátek

Tento svátek se slaví jako vzpomínka na dětské oběti krále Heroda, který nechal v Betlémě povraždit všechny chlapce mladší dvou let. Údajně jich bylo 4444. Herodes tak učinil ze strachu o svou moc poté, co se od Tří králů dozvěděl o narození budoucího krále Ježíše Krista.
 

Silvestr 31.12.

V tento den je bujarým veselím očekáván a oslavován příchod nového roku.
 

Nový rok 1.1.

V tento den je třeba si uvědomit důležitost dobrého počátku, protože „Jak na Nový rok, tak po celý rok“. V Čechách je zvykem mít na novoroční tabuli čočku, aby se stolovníků v novém roce držely peníze. Zakázána je drůbež, aby neulétlo štěstí.
 

6. 1. Tři králové

Tři králové Kašpar, Melichar, Baltazar, pohanští mudrci z východu, šli v tento den přivítat nového krále Ježíška. Obdarovali ho zlatem, kadidlem a myrhou. Nápis K+M+B a rok na dveřích domů znamená jména králů a křížky symbolizují nejsvětější trojici (Otce, Syna i Ducha svatého).
 

2.2. Hromnice

Hromnicemi končí vánoční čas. Lidé si v kostelích nechávali vysvětit svíce, které pak nazývali „hromničky“. Hromničky chránily úrodu před hromobitím a dům před neštěstím. O Hromnicích se nemá pomlouvat, klít, tancovat, ani žertovat.
Vánoce, svátky klidu, pokoje a zdraví
30.11.2023

Vánoce, svátky klidu, pokoje a zdraví

Co nevidět tu budou nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Ne vždy je však adventní čas obdobím klidu a pokojného rozjímání. Předvánoční stres, spojený se sháněním a nakupováním dárků, může způsobit, že se to pravé kouzlo Vánoc poněkud ztrácí. Je třeba si uvědomit, že Vánoce nejsou o počtu dárků a o perfektně uklizeném bytě, ale o tom, prožít vánoční svátky ve zdraví s těmi, které máme nejraději. A právě o tom byly Vánoce kdysi.

Přečtěte si více
Zobrazení: 632