Poruchy pozornosti u dětí

Poruchy pozornosti u dětí

Publikováno: 02.03.2020

Zobrazení: 10397

Na dítě s poruchou pozornosti okolí často nahlíží jako na zlobivé a nevychované. Ne vždy je ale všechno tak, jak se na první pohled zdá. U dětí nemusí jít o nevychovanost či neposlušnost, ale může se jednat o některou z poruch pozornosti. Tyto poruchy představují pro rodiče a pedagogy náročnou zkoušku. Dětem samotným pak mnohdy komplikují nejen školní vzdělávání, ale i zařazení do kolektivu svých vrstevníků. K dětem s poruchou pozornosti by proto mělo být přistupováno se shovívavostí, trpělivostí a láskou.

Poruchy pozornosti, ADHD, ADD

Pozorností je označována schopnost soustředit duševní činnost po určitou dobu na konkrétní věc nebo činnost. S poruchami pozornosti se pojí porucha soustředění, hyperaktivita a impulzivita. Porucha pozornosti s hyperaktivitou je označována odborníky jako ADHD. Porucha pozornosti bez hyperaktivity jako ADD. Při podezření na tuto diagnózu je nutné navštívit pediatra, který doporučí nejen návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, ale i neurologa, protože ADHD či ADD je důsledkem poruch v mozku.
 

Na diagnózu upozorní hyperaktivita a impulzivita

Často bývají těmi prvními, kteří na možnou poruchu pozornosti upozorní, pedagogové v mateřské škole. Rodiče jsou upozorněni především na hyperaktivitu, impulzivitu, nesoustředěnost a vznětlivost dítěte. Díky impulzivnímu jednání bývají tyto děti svým okolím vnímány jako neposlušné, zlobivé a nevychované, protože reagují bez rozmyslu a udělají vše, co je napadne. Mohou se tak zapojovat do rizikových aktivit, protože nejsou schopny odhadnout následky svého jednání.
 

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

Pro diagnózu ADHD je typická hyperaktivita a velké množství energie, které dítě nedokáže korigovat. Chování dítěte se vyznačuje rychlým a impulzivním jednáním a neschopností soustředit se, protože jakýkoliv rušivý element je od zadaného úkolu nebo činnosti může odlákat. Tyto děti mohou být nepozorné, zbrklé, mohou často dělat chyby ve škole, během vyučování mohou opouštět své místo, neustále si hrát s různými předměty, skákat do řeči a vše bohatě komentovat, aniž by byly vyzvány. Dalšími příznaky jsou nesnášenlivost, neschopnost podřídit se autoritě, agresivita a problémy při navazování kontaktů s vrstevníky.
 

ADD – porucha pozornosti

Na rozdíl od více známé ADHD je ADD podobnou poruchou, ale bez hyperaktivity. Pro děti s ADD je naopak typické, že jejich aktivita je snížena. Jsou okolím vnímány jako neustále zasněné, uzavřené do sebe, tiché. Nejsou příliš schopny navazovat sociální kontakty. ADD se projevuje neschopností přiměřené koncentrace na určitý podnět po dostatečně dlouhou dobu. Hlavním projevem je slabá pozornost, unavitelnost a neschopnost delšího soustředění.
 

Poruchy pozornosti a škola

Vzhledem k tomu, že dítě s poruchou pozornosti u žádné činnosti dlouho nevydrží a nic ho dlouho nebaví, je třeba být jako pedagog trpělivý. Děti mají potíže při plnění úkolů a jejich dokončení v časovém limitu, např. při školní a domácí přípravě. Pro děti je řešením práce v krátkých časových intervalech. Pedagogové, kteří nerozpoznají možnou poruchu, mohou dětem zadávat nepřiměřené úkoly a dítě tím velmi stresovat. Chování dítěte se pak může zhoršovat, protože má pocit, že si na něj učitel „zasedl“. Je proto velmi důležité, aby pedagogové byli o poruchách pozornosti dostatečně informováni.
 

Jak zmírňovat projevy poruch pozornosti

Zvládání poruch pozornosti je zacíleno na zmírnění nežádoucích projevů, což je náročné na čas i trpělivost. Vyžaduje spolupráci dítěte, rodičů, školy, lékařů, psychologa, speciálního pedagoga, sourozenců dítěte aj. Metody zvládání by měly být efektivní, zábavné a různorodé, aby dokázaly upoutat dětskou pozornost. V případě potřeby jsou lékařem indikována psychofarmaka.
 

ADHD v dospělosti

Poruchy pozornosti se u některých lidí vyskytují ve formě celoživotních obtíží a podporu vyžadují i v dospělosti. U dospělých, stejně jako u dětí, existují potíže v podobě nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Vnější motorický neklid je ale pociťován spíše jako pocit vnitřního napětí a neklidu. U dospívajících a dospělých je možno zlepšovat nežádoucí projevy individuálním poradenstvím, metodami koučinku a nácvikem sociálních dovedností, případně psychofarmaky.

 

Doplňky stravy pro děti

Doplňky stravy z řady Marťánci Futura přispívají dětem podle potřeb konkrétní věkové kategorie. Podporují imunitu a přirozený rozvoj dítěte.
 
Jak podpořit imunitu často nemocných dětí?
12.09.2022

Jak podpořit imunitu často nemocných dětí?

Každý rodič to dobře zná. Dítě nastoupí do školky či do školy a po několika dnech je nemocné. Opakované infekce u dětí jsou typické pro období, kdy se imunitní systém dítěte poprvé setkává s patogeny, rozvíjí imunitní odpověď a organismus si buduje imunitní paměť. Do určité míry můžeme imunitu dítěte ovlivnit tím, že ji budeme posilovat.

Přečtěte si více
Zobrazení: 6137
Studené ruce u dětí
28.11.2019

Studené ruce u dětí

V každodenní praxi se pediatři setkávají s dotazy ohledně chladných rukou u dětských pacientů, a to nejen v chladných měsících. Subjektivní pocit či objektivní nález většinou není důvodem pro komplexní vyšetření. Většina rodičů dítěti sahá na ruce a zjišťuje, zda mu není zima. Ruce ale nejsou spolehlivým ukazatelem a děti bývají spíše přehřáté než podchlazené. Rodiče by ale měly zpozornět, dochází-li k barevným změnám končetin, což může signalizovat vážný zdravotní problém.

Přečtěte si více
Zobrazení: 12373
Jak probíhá bronchitida u dětí
09.06.2021

Jak probíhá bronchitida u dětí

Za zánětem průdušek stojí ve většině případů virová infekce, jako třeba nachlazení. Tato nemoc může mít buď akutní, nebo chronickou podobu, přičemž u malých pacientů se nejčastěji jedná o akutní formu.

Přečtěte si více
Zobrazení: 46362