Narušení funkce ledvin

Narušení funkce ledvin

Publikováno: 03.02.2020

Zobrazení: 21773

Všem dobře známé pojmy jako akutní infarkt myokardu či cévní mozková příhoda jsou jak odbornou, tak laickou veřejností vnímány jako stavy, které vyžadují okamžitý diagnostický i léčebný přístup. Pojem akutní poškození ledvin je oproti tomu spojen s mnohem menšími obavami. I to je jeden z důvodů, proč je tak nutné zaměřit se na prevenci onemocnění ledvin. Včasné rozpoznání, vyhodnocení a léčba jsou nezbytné pro snížení výskytu onemocnění ledvin v populaci.

Onemocnění ledvin

Onemocnění ledvin, dříve označované jako akutní a chronické selhání ledvin, byly nahrazeny přesně definovanými pojmy „akutní selhání ledvin“ a „chronické onemocnění ledvin“. Selhání ledvin je pojem označující buď náhle vzniklý stav nebo dlouhodobý proces, často asymptomatický. Pokud ledviny přestanou fungovat, dochází k nahromadění nevyloučených odpadních látek (kreatinin, močovina) a to pacienta přímo ohrožuje na životě.
 

Možné příznaky onemocnění ledvin

V některých případech ani pacienti v pokročilých stádiích onemocnění nepociťují výrazné obtíže.
Nejčastější možné příznaky jsou:
 
 • přibírání na hmotnosti v důsledku zadržování tekutin v těle (otoky obličeje, očních víček či bérců),
 • bolest v bederní krajině, doprovázená teplotou, změnou barvy moči,
 • pěna v moči (důsledek vylučování bílkoviny do moči),
 • tmavá moč (červená, červenohnědá, růžová),
 • příliš velké množství moči (zejména v noci),
 • příliš malé množství moči (méně, než půl litru za den může signalizovat těžké poškození funkce ledvin),
 • svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, svědění kůže, svalové křeče, změny barvy kůže aj.
 
 

Akutní selhání ledvin

Pro akutní selhání ledvin je charakteristický náhlý pokles renálních funkcí. Akutní poškození ledvin se vyvíjí rychle, během několika dnů (až týdnů). Mezi příznaky tohoto onemocnění se řadí úbytek, změna barvy, specifické hmotnosti a osmolality moči, progredující otoky, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení. Tento stav je velice závažný a může vyústit i v kóma.
Otoky se bez léčby zvětšují, objevuje se otok plic, přetížení srdce, což vede ke vzniku srdečního selhání. Léčba akutního poškození ledvin je založena na zvládnutí a odstranění příčiny, která poškození ledvin vyvolala (šok, popáleniny, krvácení, ztráta tekutin, intoxikace, trauma, atd.).
 

Orgánové komplikace v důsledku akutního poškození ledvin

Komplikace se mohou týkat mnoha orgánů:
 
 • Plicní (např. plicní edém),
 • Kardiovaskulární (např. poruchy srdečního rytmu při minerálové dysbalanci, hypertenze),
 • Gastrointestinální (např. vředová choroba, krvácení do zažívacího traktu),
 • Centrální nervová soustava (např. křeče, poruchy vědomí),
 • Anémie, krvácivost.
 • Infekce.
 
 

Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin se vyvíjí pomalu a postupně. Projeví se, až když je funkce ledvin výrazně narušena. K selhávání ledvin dochází během několika let (ale i desetiletí). Poškození ledvin se projeví buď patologickým nálezem v moči, strukturálními změnami ledvin nebo sníženou glomerulární filtrací. Chronické onemocnění ledvin vzniká jako následek mnoha systémových onemocnění a vede k nevratnému poškození ledvin. Filtrační schopnosti ledvin klesají v závažných případech až o 90 %, což je indikací k dlouhodobé dialýze. Mezi časté příznaky patří apatie, slabost, bolesti hlavy, dušnost, zvracení, průjmy, otoky, bolesti na hrudi, bolesti kostí a bledou svědící kůži (tzv. uremický syndrom).
 

Diagnostika a léčba onemocnění

Základním laboratorním vyšetřením je chemická analýza moči, mikroskopické vyšetření močového sedimentu a krevní rozbor. Na základě výsledků je urologem či nefrologem jsou doporučena další vyšetření. Někdy nemusí být zcela jasné, jedná-li se o akutní poškození ledvin nebo chronické onemocnění ledvin. Pro diagnostiku jsou pak určující anamnestické údaje (např. výskyt dědičných onemocnění v rodině, hypertenze, diabetes mellitus aj.) či orgánové poškození a vývoj onemocnění (např. anémie, svraštění ledviny aj.). Cílem diagnostiky je zjistit míru poškození ledvin a najít vhodnou léčbu. Léčba může spočívat buď v náhradě funkce ledvin (hemodialýza, peritoneální dialýza nebo transplantace ledviny) nebo v konzervativní léčbě, pokud pacient odmítne náhradu funkce ledviny nebo jde-li o méně pokročilý nález. Pokud onemocnění nevykazuje příznaky chronického onemocnění ledvin, jde pravděpodobně o reverzibilní stav v podobě akutního poškození ledvin.
 

Věnujte svým ledvinám zaslouženou péči a pozornost

Podpořit správnou funkci močových cest a tím i funkci ledvin lze také některými doplňky stravy. Řada produktů Urinal® od Idelyn je odborníkem na komplexní péči o močové cesty a vylučovací funkce. Novinka Urinal Nefro, cílí právě na ledviny, a díky extraktu z  jehlice trnité přispívá ke zdraví močových cest a podporuje zejména vylučovací funkce ledvin. Produkty Urinal® pomáhají udržet správnou funkci močových cest a jejich zdraví.

Řada Urinal® nabízí široké spektrum doplňků stravy pro péči o močové cesty. Podpořit zdraví můžete s
 
Každý desátý Čech trpí onemocněním ledvin
09.05.2019

Každý desátý Čech trpí onemocněním ledvin

Ledviny jsou životně důležitý orgán, který je zodpovědný za očistu a detoxikaci. Podle odborníků má ale každý desátý Čech onemocnění ledvin, aniž by o tom věděl. Onemocnění lze přitom velmi snadno diagnostikovat prostřednictvím vyšetření moči, krve a krevního tlaku. Pokud se potýkáte s nepříjemným pálením a řezáním při močení, bolestí v podbřišku nebo častým močením, je nutné se zamyslet, zda jsou vaše ledviny v pořádku.

Přečtěte si více
Zobrazení: 7701
Ledviny – funkce, problematika a poruchy
29.01.2020

Ledviny – funkce, problematika a poruchy

Nemocnými ledvinami trpí mnoho z nás, ale ne každý o onemocnění ledvin ví. Onemocnění ledvin je záludné v tom, že nemocného většinou nebolí. Nemocný často vyhledá lékaře pozdě. Včasná diagnostika může ledviny vyléčit anebo průběh nemoci zmírnit. K vyšetření ledvin se používají různé, většinou bezbolestné metody, které o stavu ledvin podají rychlý výsledek. Jaké symptomy by nás měly varovat a vést k lékaři?

Přečtěte si více
Zobrazení: 23536