Konjugovaná kyselina linolová a astma

Konjugovaná kyselina linolová a astma

Publikováno: 30.07.2010

Zobrazení: 68

Denní užívání CLA (konjugovaná linolová kyselina) může zlepšit dýchání u astmatiků.

Denní dávka 4,5 g CLA přinesla výrazné snížení hyperreaktivity dýchacích cest a měla i příznivý vliv na tělesnou hmotnost a hladinu adipokinů – cytokinů vyrobených v tukových tkáních.  

CLA je mastná kyselina přirozeně se vyskytující v mase přežvýkavců a v mléčných výrobcích. Vzhledem ke změnám v západní stravě, příjem CLA klesá díky odstraňování tuku z mléčných výrobků.

Studie se zúčastnilo 28 astmatiků s nadváhou, ve věku mezi 19 – 40 lety. Studie byla prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná. Účastníci užívali buď 4,5 g CLA denně, nebo placebo po dobu 12 týdnů.

Na konci studie výzkumníci zaznamenali zlepšení průduškové reaktivity, což bylo doprovázeno také výrazným zlepšením jejich schopností tolerovat namáhavé cvičení. Kromě toho došlo u účastníků užívajících CLA k výraznému poklesu BMI (snížení o 0,5 kg/m2 v porovnání s nárůstem o 0,8 kg/m2 v placebo skupině).

Zdroj: Clinical & Experimental Allergy
July 2010, Volume 40, Pages 1071-1078
“Conjugated linoleic acid improves airway hyper-reactivity in overweight mild asthmatics”
Autoři: R. MacRedmond, G. Singhera[1], S. Attridge, M. Bahzad, C. Fava, Y. Lai, T. S. Hallstrand, D. R. Dorscheid

Nedostatek vitaminu D může podporovat riziko astmatu
09.05.2009

Nedostatek vitaminu D může podporovat riziko astmatu

Děti s nedostatečnou hladinou vitaminu D mohou mít zvýšené riziko rozvoje astmatu. Americká studie prokázala, že nízká hladina vitaminu D u žen během těhotenství může nepříznivě ovlivnit zdraví respiračního ústrojí jejich dětí a zvýšit prevalenci symptomů astmatu v raném dětství.

Přečtěte si více
Zobrazení: 24
Nízká hladina vitaminu C a A může podpořit riziko astmatu
10.11.2009

Nízká hladina vitaminu C a A může podpořit riziko astmatu

Nízká hladina vitaminu C v krvi a nižší příjem potravin bohatých na vitamin C byly spojeny s 12ti % zvýšením rizika astmatu.

Přečtěte si více
Zobrazení: 20
Potíže s plícemi aneb když duše volá o pomoc
18.06.2018

Potíže s plícemi aneb když duše volá o pomoc

Dech znamená život. Je to nejdůležitější proces, který probíhá v našem těle. Bez toho, aniž bychom se nadechli, vydržíme sotva pár minut. Narozené dítě se poprvé nadechne. Umírající člověk odchází spolu s posledním výdechem. 

Přečtěte si více
Zobrazení: 17959