Metaanalýza potvrzuje příznivé účinky vitaminu C na srdce

Metaanalýza potvrzuje příznivé účinky vitaminu C na srdce

Publikováno: 22.08.2008

Zobrazení: 299

Každodenní příjem vitaminu C může snižovat hladinu „špatného“ cholesterolu LDL až o pět procent a následně tak snižovat rizikový faktor pro rozvoj srdečně cévního onemocnění, říkají výsledky nové metaanalýzy.

Podle metaanalýzy 13 randomizovaných klinických studií, publikované v Journal of Chiropractic Medicine, vedlo k výše uvedeným účinkům, provázeným současným poklesem hladiny triglyceridů o 8,8 procent podávání nejméně 500 mg vitaminu C denně.

„Ačkoli změna hladiny LDL a triglyceridů může vypadat nevýznamně, je možné předpokládat, že snížení o 7,9 mg/dl u LDL cholesterolu vést k 6,6 % poklesu koronární srdeční choroby a snížení triglyceridů o 20,1 mg/dl redukuje riziko o 2,4 %“, napsal Marc McRae z National University of Health Sciences in Lombard, Illinois.

Na druhou stranu nebylo pozorován zvýšení hladiny „hodného“ HDL cholesterolu, řekl McRae a dodal: „Tento poslední výsledek je překvapivý, protože mnoho epidemiologických studií prokázalo, že příjem vitaminu C je v pozitivním vztahu ke zvyšování hladiny HDL cholesterolu.“

Analyzované studie

SrdceMcRae identifikoval 13 studií které zahrnovaly 14 sledovaných skupin s celkem 405 osobami s vysokou hladinou cholesterolu. Tyto osoby dostávaly vitamin C v dávce nejméně 500 mg denně po dobu 3 až 24 týdnů. Studie byly dvojitě zaslepené (o tom, zda je osobě podávána účinná látka nebo placebo, neví ani sledovaná osoba, ani podávající lékař), placebem kontrolované nebo tzv. překřížené (první skupina dostává účinnou látku, druhá placebo a v polovině sledované doby se podávání změní). Průměrný věk osob byl 58,9 roku a 60 procent z nich byli muži.

Souhrnný výsledek vlivu podávání vitaminu C na hladinu LDL cholesterolu bylo jeho snížení o 7,9 mg/dl, zatímco hladina HDL cholesterolu se zvýšila o 1,1 mg/dl. Výsledek u HDL ale není podle McRae statisticky významný.

„Doplňování stravy minimálně o 500 mg vitaminu C denně nejméně po dobu 4 týdnů může vést k významnému snížení hladiny LDL a triglyceridů v séru. Nedochází však k podstatnějšímu zvýšení hladiny HDL cholesterolu“, píše McRae.

Mechanismus účinku

Když se McRae zabýval možným mechanismem účinku, připomněl, že vitamin C může zachycovat volné kyslíkové radikály. To může nastartovat pozitivní řetězovou reakci vedoucí k inhibici oxidativních změn LDL.

„Tato ochrana zachovává schopnost LDL cholesterolu být rozpoznán LDL receptory v játrech a tak urychlit jeho odstranění z krve příslušnými katabolickými mechanismy“, prohlásil.

Druhým možným mechanismem je ochranný účinek vitaminu C na LDL receptory. Studie na zvířatech prokazují, že při dietě s nedostatečným obsahem vitaminu C dochází k poklesu počtu LDL receptorů až o 25 procent.

McRae upozornil na možné omezující faktory své metaanalýzy, vyplývající ze skutečnosti, že věkové spektrum osob bylo široké, což by mohlo ovlivnit její výsledky.

„Průměrný věk sledovaných osob se pohyboval od 48 do 82 let. Je přitom známo, že koncentrace vitaminu C v séru klesá s věkem, přičemž současně dochází k zvýšení koncentrace krevního séra.“, napsal McRae. „Rozdíly ve věku a složení stravy mohou ve výsledku zapříčinit nemožnost porovnat základní hladinu vitaminu C v krvi.“

Dalším zdrojem nepřesnosti výsledků metaanalýzy může být podávaná dávka, která se v jednotlivých studiích pohybovala od 500 do 2000 mg a délka studií od 4 do 24 týdnů.

Bez ohledu na tato omezení McRae shrnuje: Ačkoliv jsou pozorované změny nevýrazné, každá malá změna může mít blahodárný vliv na vznik koronární srdeční nemoci, zejména z pohledu nízké ceny podávání vitaminu C v dávce od 500 do 1000 mg denně a absence toxicity.“

Zdroj:
Journal of Chiropractic Medicine, June 2008, Volume 7, Issue 2, Pages 48-58; M.P. McRae; Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials

Extrakt z olivového listí prospívá zdraví srdce
13.11.2008

Extrakt z olivového listí prospívá zdraví srdce

Podle výsledků studie na lidech, provedené izraelským výrobcem Frutarom, mohou extrakty z olivového listí snižovat hladinu cholesterolu a výši krevního tlaku.

Přečtěte si více
Zobrazení: 41
Antioxidanty mohou posílit zdraví srdce a metabolizmus
06.08.2010

Antioxidanty mohou posílit zdraví srdce a metabolizmus

Dlouhodobá suplementace antioxidanty může mít příznivý vliv na metabolismus cukrů a tuků, a může zlepšit zdraví srdce tím, že zvyšuje pružnost cév.

Přečtěte si více
Zobrazení: 90
Vitamin C a jeho zdravotní potenciál pro oči a mozek
20.07.2011

Vitamin C a jeho zdravotní potenciál pro oči a mozek

Nová studie říká, že vitamin C může napomoci správné funkci nervových buněk v oku. A navíc rovněž předpokládá, že tento vitamin může být také velmi důležitý pro mozkové funkce.

Přečtěte si více
Zobrazení: 401