Změna právní formy firmy

Změna právní formy firmy

Publikováno: 01.06.2001

Zobrazení: 42

Jak jsme již dříve avizovali v tisku, k 1.6.2001 došlo ke změně právní formy firmy Walmark ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Vážení obchodní partneři, chtěli bychom Vám tímto dopisem oznámit změnu, která nastala od 1.6.2001 v naší společnosti. Jak jsme již dříve avizovali v tisku, k 1.6.2001 došlo ke změně právní formy firmy Walmark ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Naše firma je tedy zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce číslo 2501 jako WALMARK, a.s. Dle novelizace obchodního zákoníku nevznikla tímto nová firma, ani nezanikla původní firma WALMARK. Dochází jen ke změně právní formy. Nedochází tedy k žádným změnám v obchodně-právních vztazích a všechny dokumenty platí i nadále stejnou měrou v transformované společnosti WALMARK, a.s. Dále se touto změnou nemění IČO, DIČ, sídlo ani majetková podstata firmy. Věříme, že se i nadále bude naše spolupráce vyvíjet k oboustranné spokojenosti.