Resveratrol má příznivý vliv na zdraví srdce

Resveratrol má příznivý vliv na zdraví srdce

Publikováno: 27.04.2012

Zobrazení: 119

Nová studie ze Španělska uvádí, že užíváním resveratrolu (obsaženém v hroznovém extraktu) po dobu 1 roku došlo u respondentů ke snížení markerů zánětu a posílilo se zdraví srdce.

Ze studie vyplývá, že hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), což je dobře známý ukazatel zánětlivé reakce organismu – klesly o 26%. Studie byla prováděna na lidech s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění, kteří již užívají statiny (léky,  jimiž se léčí zvýšená hladina některých lipidů - např. cholesterol - v krvi).

Resveratrol je silný antioxidant a vykazuje rovněž antibakteriální účinky. Je často zmiňován jako bioaktivní složka hroznů a červeného vína a je zejména spojován s „francouzským paradoxem“. Francouzským paradoxem označujeme skutečnost, že lidé žijící ve Francii trpí relativně nízkým výskytem akutních srdečních příhod, navzdory jejich jídelníčku, který obsahuje poměrně velké množství  nasycených tuků. Nízký výskyt srdečních problémů se vysvětluje právě pravidelnou konzumací vína.

Španělské trojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie se účastnilo 75 lidí užívajících statiny (jakožto primární prevence kardiovaskulárních chorob). Účastníci studie byli rozděleni na 3 skupiny. První skupina užívala extrakt z hroznů (s obsahem 8 mg resveratrolu), druhá skupina užívala  extrakt z hroznů (bez obsahu resveratrolu) a třetí skupina užívala placebo – a to po dobu 6-ti měsíců. Po šesti měsících byly zdvojnásobeny dávky – a tyto pak respondenti užívali po dobu dalších 6-ti měsíců. Výsledky ukázaly průkazné snížení CRP hodnot, a to pouze u první skupiny – tedy u skupiny, která užívala extrakt z hroznů bohatý na resveratrol. U obou dalších skupin nedošlo k žádným změnám.

 

Zdroj: The American Journal of Cardiology

Autoři: J. Tomé-Carneiro, M. Gonzalvez, M. Larrosa, et al.: „One –Year Consumption of a Grape Nutraceutical Containing Resveratrol Improves the Inflammatory and Fibrinolytic Status of Patients in Primary Prevention of Cardiovascular Disease“.

Kyselina listová podporuje zdraví srdce dětí
18.05.2009

Kyselina listová podporuje zdraví srdce dětí

Zvýšený příjem kyseliny listové povinnou fortifikací obilných výrobků snižuje defekty neurální trubice a může také snižovat riziko vážných vrozených srdečních defektů.

Přečtěte si více
Zobrazení: 88
Zdravé srdce potřebuje správné palivo
23.02.2018

Zdravé srdce potřebuje správné palivo

Téměř 50 % všech úmrtí v ČR mají na svědomí onemocnění srdce a cév. Jedním z hlavních rizikových faktorů je také životospráva, kterou ale můžete ovlivnit vy sami, rozhodnete-li se, že se budete ke svému srdci chovat ohleduplně.

Přečtěte si více
Zobrazení: 374